HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor het speciale basis- of voortgezet onderwijs. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

  U vraagt een vergoeding voor leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018 aan voor 1 augustus (aanvragen mogelijk vanaf 21 juni).

  vergoeding leerlingenvervoer aanvragen vanaf 21 juni

  Nodig bij de aanvraag

  U hebt voor de aanvraag de volgende gegevens nodig:

  • burgerservicenummer van uw kind
  • IBAN rekeningnummer
  • inkomensverklaring (loonstrookje / IB60 formulier)
  • adres van de school
  • reisduur (met openbaar vervoer)
  • afstand van de woning naar de school

  Voorwaarden

  Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • afstand tussen uw woning en de school
   Let op: De afstand tussen uw woning en de school moet meer dan 6 kilometer (primair onderwijs) of meer dan 12 kilometer (voortgezet onderwijs) zijn.
  • reistijd
  • mogelijkheden van het kind

  Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

  Algemene informatie

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor het speciale basisonderwijs of het speciale voortgezet onderwijs en niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer
  • gemeente zorgt voor aangepast vervoer met een bus of taxi

  Begeleiding nodig bij zelfstandig reizen

  Als uw kind zelfstandig wil (leren) reizen en hierbij geholpen wil worden, kan het project ‘MEE / Op weg’ helpen. Wilt u meer hierover weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: meeopweg@meenwh.nl; telefoonnummer 088 00 75 000; www.meenwh.nl/meeopweg

  Eigen bijdrage

  Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Termijn

  U dient de aanvraag in vóór 1 augustus. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken ons besluit (in een ‘beschikking’).

  Van aanvragen die na 1 augustus worden gedaan, kunnen we niet garanderen dat u een besluit krijgt vóór de start van het schooljaar.

  Bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Hoe werkt het?

  De regeling leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

  • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school van het speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Voor voortgezet speciaal onderwijs geldt een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 12 kilomter van uw woning ligt.
  • Ligt de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
  • Staat de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toe? U krijgt dan een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
  • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? U kunt dan in aanmerking komen voor vergoeding van de autokilometers of uw kind kan in aanmerking komen voor aangepast vervoer.

  Eigen bijdrage

  Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (zoals een basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

  • U betaalt zelf de kosten van de eerste kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
  • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

  In sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66