Geluidsschermen langs het spoor tegen geluidsoverlast

Het college wil geluidsoverlast langs het spoor beperken. Hiervoor willen zij mini-schermen en hoge geluidsschermen gebruiken. Daar is een investeringsbedrag van € 435.000 nodig. De raad neemt hier 5 juli een besluit over.

Investeringsbedrag valt lager uit

In mei 2021 stelde het college het concept saneringsplan vast. Daar waar het dorp met hoge geluidschermen in tweeën gesplitst zou worden, komen mini-schermen. Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, komen hoge geluidsschermen. 

In 2018 zette de gemeente in op alleen mini-schermen. Daarbij hoorde een investeringsbedrag van € 1.700.000. Toen was het nog niet mogelijk om te kiezen uit meer dan één type geluidscherm langs het spoor. 

Pas in 2020 gaf ProRail aan dat het plaatsen van 2 verschillende type schermen ook een optie was. Het college heeft hier in het concept saneringsplan uiteindelijk voor gekozen. In totaal wordt ongeveer 2/3 van de geluidschermen uitgevoerd als mini-schermen. 

Ook nieuwe ramingen van ProRail hebben er voor gezorgd dat het uiteindelijke investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt, lager uitvalt en neerkomt op € 435.000. 

Een kleine slag om de arm. De investering is gebaseerd op ramingen. Bij de aanbesteding wordt pas duidelijk welke investering de gemeente definitief moet doen. Als dit bedrag hoger is, moet de raad daar opnieuw een besluit over nemen.

Meer over geluidsmaatregelen spoor Concept saneringsplan online inzien
Naar overzicht