Gemeente en Kennemer Wonen tekenen voor toekomstbestendige woningbouw

De gemeente en Wooncorporatie Kennemer Wonen hebben de overeenkomt Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Dit convenant richt zich op duurzame woningbouw met aandacht voor energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuur inclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. 

Voor gemeente Heiloo ondertekende wethouder Ronald Vennik de overeenkomst. De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl. De ondertekening was samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum.

Samenwerking voor duurzaamheid

De locatie van ondertekening werd niet zo maar gekozen. De grond van het voormalige Rabobank-gebouw is eigendom van de gemeente Bergen en wordt bouwrijp verkocht aan Wooncorporatie Kennemer Wonen. Deze gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Door de sloop van het gebouw en de overdracht aan de wooncorporatie toont de gemeente hoe samenwerking nu en in de toekomst eruit kan zien, met een sterke focus op circulariteit en hergebruik van grondstoffen.

Grote woningbouwopgave

De gemeenten en de wooncorporaties staan voor een grote uitdaging vanwege de hoge woningnood. Wooncorporatie Kennemer Wonen streeft ernaar om 1.500 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2030. Deze overeenkomst moet helpen om deze woningen op een duurzame manier te bouwen. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn, wat extra belangrijk is door problemen zoals klimaatverandering en afname van biodiversiteit.

Duidelijkheid in duurzaamheid

De overeenomst biedt een duidelijk kader voor duurzame woningbouw met 3 ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau is de minimale eis, terwijl zilver door de gemeente wordt nagestreefd waar mogelijk. Dit uniforme systeem maakt het makkelijker en goedkoper om duurzaamheidsambities te integreren.

Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is een belangrijke stap naar duurzame en toekomstbestendige woningbouw in onze regio.