Licht- en geluidhinder aanleg mantelbuizen Vennewatersweg

Voor het verzwaren en verleggen van de kabels en leidingen langs de Vennewatersweg, moeten de Vennewatersweg en de Ypensteinerlaan / Kennemerstraatweg worden gekruist. Om te voorkomen dat we wegen moeten afsluiten, worden mantelbuizen aangelegd die onder de weg doorgaan. 

Deze werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 30 april t/m vrijdag 3 mei tussen 21.00 uur en uiterlijk 5.00 uur. 

Hinder voor omwonenden

We sluiten de wegen niet af, doorgang is altijd mogelijk. We houden er wel rekening mee dat er problemen kunnen ontstaan met het grondwater, hoewel de kans klein is. Daardoor kan het nodig zijn dat we toch tijdelijk een deel van de weg moeten afsluiten. Mocht deze calamiteit zich voordoen, dan zetten we verkeersbegeleiders in. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder ondervinden. Dinsdagavond kan er licht- en geluidshinder zijn door zaagwerkzaamheden aan de mantelbuizen. Woensdag- en donderdagavond leggen we de mantelbuizen aan.  Als het werk meezit, is de aannemer donderdagnacht klaar. Vrijdag is ingepland voor het geval de werkzaamheden uitlopen.

Wij streven ernaar om de overlast tot een minimum te beperken en doen ons best om de werkzaamheden zo vlot mogelijk af te ronden. Wij stellen uw begrip en geduld zeer op prijs. 

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met: