Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend

Afgelopen periode onderzocht adviesbureau Goudappel hoe ons dorp in de toekomst goed en veilig bereikbaar blijft, hoe wij het autoverkeer het best kunnen verdelen over onze wegen en welke maatregelen wij daarvoor moeten nemen. Het college van burgemeester en wethouders doet nu een voorstel aan de gemeenteraad om het huidige verkeersbeleid aan te passen met nieuwe maatregelen. Op 14 november kijkt de commissie naar dit onderwerp en op 28 november besluit de gemeenteraad erover.

Verschillende partijen dachten mee over het onderwerp. Zo is er een verkeersonderzoek gedaan en konden bewoners reageren tijdens een informatiebijeenkomst en via bewonersbrieven. Daarnaast gaven ook het verkeerspanel en de verkeercommissie hun advies.

Het adviesbureau onderzocht onder andere hoeveel autoverkeer op een dag op bepaalde wegen in Heiloo aanvaardbaar is. Die grenzen blijken eerder niet juist te zijn vastgesteld en het college zal de raad voorstellen om nieuwe toetswaarden vast te stellen.

Ook onderzocht het bureau wat de gevolgen op het gemotoriseerde en het autoverkeer zullen zijn van ontwikkelingen in de toekomst, zoals nieuwbouw en grond-, weg-, of waterbouw. Welke maatregelen zijn dan nodig om het verkeer evenwichtig te verdelen over de wegen in Heiloo? 

Vier oplossingsrichtingen

Bureau Goudappel beschreef in het onderzoeksrapport drie pakketten met maatregelen. Na de reacties en ideeën van inwoners en het verkeerspanel is een oplossingsrichting toegevoegd. Daarin  is gekeken naar mogelijkheden met eenrichtingsverkeer in de kern van Heiloo.

Volgens Goudappel kunnen pakket B en D voldoende oplossing bieden voor de genoemde knelpunten. Pakket B gaat uit van een knip in de Kanaalweg en eenrichtingsverkeer op de Willibrordusweg. Pakket D gaat uit van eenrichtingsverkeer op veel verschillende wegen in de kern van Heiloo. Naar mening van Goudappel zou pakket B met enkele aanvullende maatregelen, de beste oplossing bieden voor de huidige én de toekomstige knelpunten. 

Gezien de huidige verkeerssituatie is een aansluiting op de A9 nu eigenlijk al nodig. Dit sluit aan bij wat al eerder in het verkeersbeleid is vastgesteld en bij het pas overeengekomen coalitieakkoord. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig voor een aansluiting op de A9. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om pakket B te kiezen. De oplossing is ingrijpend maar helder. Voor bewoners langs de wegen waar het drukker wordt, is dat van grote invloed op de leefomgeving, maar de drukte zal vergelijkbaar zijn met wat nu door de Stationsweg rijdt. Toch rijden fietsers daar gewoon op de rijbaan tussen de auto’s.

Besluitvorming en tijdelijke maatregelen

Op 14 november beoordeelt de commissie het voorstel van het college. Op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit over dit onderwerp. Afhankelijk van dat besluit wordt het Verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030 aangepast. En pas daarna volgen de noodzakelijke verkeersbesluiten om de maatregelen daadwerkelijk door te voeren. De maatregelen worden uiteindelijk pas over enkele jaren aangebracht, zodra de aansluiting met de A9 gereed is.

Na het raadsbesluit onderzoeken we of we tijdelijke maatregelen kunnen nemen om de bestaande knelpunten te verkleinen, zoals op de Stationsweg. Deze maatregelen worden dan op kortere termijn ingesteld en weer verwijderd als de aansluiting op de A9 en de aanvullende maatregelen gereed zijn. 

Meer informatie

Op de projectenpagina leest u de laatste informatie over ons verkeersbeleid en vindt u de stukken voor de raadsvergadering.