Nieuwe inrichting voor Oosterzijweg noord

We richten het noordelijk deel van de Oosterzijweg opnieuw in. Dit is om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. De weg krijgt geen asfalt maar klinkers, snelheidsremmende maatregelen en wordt een 30km/u zone. De weg krijgt ook een duurzame oplossing voor de waterafvoer en wordt een waterbergende weg.

Bewoners, Fietsersbond en het Verkeerspanel zijn samen met de gemeente tot het nieuwe ontwerp gekomen. Het college stelde het definitief ontwerp op 9 mei vast. De werkzaamheden starten naar verwachting in december en zijn in het voorjaar van 2024 afgerond.

Lees meer over de nieuwe inrichting voor de Oosterzijweg noord.