Op zoek naar het verleden in Zuiderloo

Al duizenden jaren wonen er mensen in Zuiderloo. Door de woningbouwontwikkelingen nu, komen we steeds meer te weten over de bewoners van toen. Zuiderloo is de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Dat betekent dat er vaak wordt gegraven. Voordat er wordt begonnen met bouwen van nieuwe woningen, wordt eerst archeologisch onderzoek gedaan. 

Opgravingen en onderzoek

Er zitten veel verborgen schatten in de grond. Door de opgravingen en onderzoek te doen vóór de ontwikkeling, krijgen archeologen de kans om deze schatten te vinden. Onlangs is bijvoorbeeld nog een 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden. In 2021 schreef archeologisch onderzoeksbureau Archol het rapport ‘Van Kabeljauw tot Karrenwiel’ waarin uitgebreid verslag staat van de opgravingen in Zuiderloo tot nu toe. 

Eerste bewoners

De wijk Zuiderloo ligt op de strandwal van Limmen-Heiloo-Alkmaar. Deze locatie was met zijn hoge en droge ligging zeer geschikt voor bewoning. Bij opgravingen kwamen archeologen voorwerpen tegen, zoals bijlen. Maar stuitten ook op talloze waterputten en grafheuvels. De eerste bewonersresten van Zuiderloo dateren uit de Bronstijd (3000 – 800 v. Chr.). De vermoedelijke eerste bewoners stichtten hier een erf met boerderij dat waarschijnlijk 200 jaar bewoond is geweest.  De bewoners leefden hier van de veeteelt, visserij en akkerbouw. Er  zijn namelijk resten van schapen- of geitenbotten gevonden. Op de lagergelegen delen van de strandwal zijn  resten van kabeljauw, kokkels en botten van zeehonden en walvisachtige dieren.

Vondsten van de afgelopen jaren

  • Grafheuvels: Op de hoger gelegen delen van de strandwal, ten noorden van de woonstalboerderijen zijn verschillende grafheuvels opgegraven uit 1275 tot 1050 v.Chr. Om de grafheuvels heen zijn allerlei objecten gevonden die duiden op offerrituelen om de doden te eren.
  • Prehistorische schoenafdruk: In 2020 deden archeologen een unieke vondst. Ze vonden een prehistorische schoenafdruk van meer dan 3500 jaar oud. Vooral de kwaliteit van de schoenafdruk maakt de vondst bijzonder. De afdruk is te bewonderen bij Archeologisch Museum Baduhenna in Heiloo. 
  • Hielbijl: Vlakbij de boerderij is archeologen een hielbijl gevonden uit de bronstijd. De hielbijl is mogelijk in Zuiderloo terecht gekomen door handel aan de kust van Noord-Holland met bewoners uit Noordwest-Frankrijk.
  • Vuursteenknollen en een dissel: Vuursteenknollen zijn onbewerkte stukken vuursteen en werden gebruikt voor het maken van werktuigen. Een dissel lijkt een beetje op een pikhouweel. De houten schacht van de dissel was nog volledig intact en dat is best bijzonder na zoveel jaren.

Archeologisch Museum Badhuenna

Met zulke vondsten willen de gemeente Heiloo en Archol de bewonersgeschiedenis van Zuiderloo zo goed mogelijk in kaart brengen. Bij archeologisch onderzoek wordt vaak samengewerkt met de vrijwilligers van het lokale archeologische museum Baduhenna. Zij dragen op hun beurt de kennis weer over aan de bezoekers en inwoners. Zo wordt de geschiedenis van Heiloo toegankelijk voor iedereen. 

Meer weten over archeologie in Zuiderloo of Heiloo? De bevlogen vrijwilligers van het archeologisch museum Baduhenna helpen vaak mee met opgravingen. Ze kunnen je er alles over vertellen in het museum.

Naar overzicht