Planning herinrichting Vennewatersweg opnieuw bekijken

De Raad van State heeft op woensdag 11 mei het bestemmingsplan Vennewatersweg vernietigd. Ook het besluit hogere waarden is door de Raad van State ongelding verklaard.

De herinrichting van de Vennewatersweg werd eerder al uitgesteld naar de zomer van 2023, omdat de Raad van State meer tijd nodig had om tot een uitspraak te komen. De gemeente zoekt uit of zomer 2023 nog haalbaar is met deze uitspraak van de Raad van State. 

Uitspraak Raad van State

De Raad van State verklaart in de uitspraak een deel van de beroepen van de bezwaarmakers gegrond. Verkeer, stikstof en geluid zijn in het bestemmingsplan onvoldoende onderbouwd. Op die onderwerpen is volgens de Raad van State niet goed aangetoond wat de gevolgen zijn van de herinrichting.

Voor planbegrenzing, participatie, bodem en luchtkwaliteit, flora en fauna, landschap en cultuurhistorie zijn bezwaren afgewezen. Dat heeft de gemeente goed onderbouwd.

Nieuwe inrichting noodzakelijk

De Vennewatersweg moet opnieuw worden ingericht. Om het verkeer zo goed mogelijk af te wikkelen. En om de spooronderdoorgang maximaal te benutten. Met de nieuwe inrichting wordt de Vennewatersweg ook veiliger voor fietsers en voetgangers.

Naar overzicht