Politiek in Heiloo: Algemene Beschouwingen op 8 juli 2024

De gemeenteraad vergadert op maandag 8 juli vanaf 19.00 uur over de Kadernota 2025, in de raadzaal van het gemeentehuis van Heiloo.

In de Kadernota staan de meest recente gegevens over het geld dat de gemeente Heiloo de komende jaren van het Rijk ontvangt. Het stellen van deze kaders ligt bij de gemeenteraad. In de Kadernota geeft het college een voorzet over hoe die kaders eruit kunnen zien. 

Op 8 juli stelt de raad de kaders vast waarmee het college van burgemeester en wethouders de begroting 2025 opstelt. Voorafgaand aan het vaststellen van de Kadernota spreken de politieke partijen de Algemene Beschouwingen uit, waarmee zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Heiloo. 

Naast de Kadernota 2025 staan ook de volgende onderwerpen voor besluitvorming op de agenda:

  • Nota Grondexploitaties 2023
  • Jaarrekening 2023

Raadsvergadering volgen

U kunt de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het gemeentehuis. U kunt de raadsvergadering ook live volgen via Raadsvergadering. Ook zendt Beat TV de vergadering in de raadzaal uit via tv.beatfm.nl/player

Raadsvergadering terugkijken

U kunt de raadsvergadering in de raadszaal vanaf de dag na de vergadering terugkijken via Raadsvergadering

Bij vragen over de raadsvergadering of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de griffie via griffie@heiloo.nl.