Verwijderen 20 bomen Ypesteinerlaan vanwege veiligheid

Voor het einde van het jaar verwijdert de gemeente 20 Abelen (populieren) aan de Ypesteinerlaan. Hiertoe besloot het college op 14 november 2023. 

Uit zorgvuldig onderzoek blijkt dat de bomen aanzienlijke schade hebben opgelopen tijdens de zomerstorm Poly en een risico zijn voor de veiligheid. 5 Abelen kunnen door snoeimaatregelen gered worden. De gemeente werkt nog aan een herstelplan voor de in totaal 200 bomen die tijdens de storm zijn omgewaaid of op een later moment om veiligheidsredenen zijn verwijderd.

Storm Poly

Op 5 juli 2023 raasde storm Poly over ons land. Het was een uitzonderlijke zomerstorm met een ongekende windkracht (11). De bomen stonden op dat moment vol in blad en waren doornat van de regen. De combinatie van deze factoren zorgde ervoor dat er veel schade is ontstaan aan de bomen in de gemeente. 

Langs de Ypesteinerlaan zijn 3 bomen tijdens de storm omgewaaid en 25 bomen aanzienlijk beschadigd. Deze bomen staan in het gedeelte na de rotonde tussen de Kennemerstraatweg, Nijverheidsweg en de Oosterzijweg en vangen vanuit het open veld de eerste wind op. 

Een onafhankelijk adviesbureau onderzocht de bomen op veiligheid en vitaliteit. Het blijkt dat 20 bomen gekapt moeten worden. 5 bomen kunnen na het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen blijven staan. 

Planning

De bomen die gekapt worden krijgen 2 weken van te voren een lint. Zo is voor iedereen duidelijk welke bomen uit het straatbeeld verdwijnen. Op het lint staat een verwijzing naar de pagina Bomen op de website. Hier staat de reden voor kap nogmaals vermeld. De verwachting is dat de kap uiterlijk eind november plaatsvindt.

Herstelplan

De nasleep van de storm is groot. Ondanks alle inspanningen duren de opruimwerkzaamheden zeker nog tot het einde van dit jaar. Het gaat dan niet alleen om de 200 geregistreerde bomen in de straten van ons dorp, maar ook om het opruimen of verwijderen van de niet geregistreerde bomen in bosplantsoenen en de buitengebieden (Noorder- en Zuidernegge, Oosterbos). Boomveiligheidscontroles en zorgvuldig onderzoek bepalen daarbij of een boom kan blijven staan.