Woningen voor mensen met onbegrepen gedrag klaar voor gebruik

Op 17 mei zijn in Heiloo 2 woningen opgeleverd aan de Kanaalweg 7-9. Deze zijn bestemd voor mensen die niet goed functioneren in een reguliere woonomgeving.

De woningen bieden de bewoners een kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving met zo min mogelijk prikkels. Vanuit deze stabiele basis leren zij om zelfstandig te wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd. 

In het Pact wonen met ondersteuning regio Alkmaar staat dat in de regio Alkmaar huisvesting voor mensen met onbegrepen gedrag geregeld moet worden. Gemeente Heiloo, Kennemer wonen, Leger des Heils en het Zorg- en Veiligheidshuis hebben nu samen bereikt dat de eerste woningen voor deze mensen in de regio er ook daadwerkelijk staan. In het kader van de regionale aanpak van mensen met onbegrepen gedrag wordt al een aantal jaren ingezet op de ontwikkeling van woonplekken buiten reguliere woonkernen.

Ondersteuning en begeleiding 

In de 2 woningen komen mensen te wonen, die vanwege hun onbegrepen gedrag niet geschikt zijn voor het wonen in een reguliere woonwijk. Om zelfstandig te kunnen wonen, hebben zij ondersteuning nodig. Het Leger des Heils neemt de woonbegeleiding en de individuele zorg van de bewoners voor hun rekening. 

De woningen staan ter hoogte van de gemeentewerf en brandweerkazerne en zijn gebouwd in een gebied dat op afstand van andere woningen ligt. Hierdoor is de plek bij uitstek geschikt voor deze vorm van wonen. De bewoners betrekken hun woning half juni. 

Prestatieafspraken tussen Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en gemeente

Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in de regio Alkmaar werken samen aan het passend huisvesten van inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg. Het Pact wonen met ondersteuning is gericht op het creëren voldoende huisvesting voor kwetsbare inwoners die uitstromen uit de jeugdzorg en uit de maatschappelijke opvang. Het ontwikkelen van de Kanaalweg 7-9 voor deze doelgroep staat in de prestatieafspraken voor 2022 tussen Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en de gemeente.