Word jij onze nieuwe kinderburgemeester?

Op dit moment vervult Fleur Bakker van basisschool St. Radboud nog met vol enthousiasme haar rol als kinderburgemeester van Heiloo. Na de zomervakantie gaat zij naar de middelbare school en zit haar periode van een jaar als kinderburgemeester er op. Het is dus tijd voor een opvolger!

Solliciteren voor kinderburgemeester

Kinderen die nu in groep 7 zitten en na de zomervakantie in groep 8 komen hiervoor in aanmerking. Kinderburgemeester word je voor een periode van een jaar (van zomervakantie tot zomervakantie). Je kunt nu solliciteren! 

Wat doet een kinderburgemeester

De kinderburgemeester heeft een rol bij een aantal officiƫle taken van de burgemeester zoals het ontvangen van Sinterklaas, het uitreiken van de Koninklijke lintjes, dodenherdenking op 4 mei, openingen van bijvoorbeeld het Timmerdorp en diverse andere (officiƫle) gelegenheden. We maken samen met de nieuwe kinderburgemeester een programma voor het jaar, waarin de nieuwe kinderburgemeester ook aandacht kan vragen voor onderwerpen die hij of zij zelf belangrijk vindt.

Waar moet een nieuwe kinderburgemeester aan voldoen

Kinderen die kinderburgemeester willen worden kunnen een brief, e-mail of filmpje insturen om aan te geven waarom ze graag kinderburgemeester willen worden. 

In ieder geval is de nieuwe kinderburgemeester:

  • Woonachtig in de gemeente Heiloo.
  • Op dit moment leerling van groep 7 (volgend schooljaar groep 8).
  • Enthousiast en vindt het leuk om met mensen om te gaan, zowel met kinderen als volwassenen.
  • Betrokken bij onderwerpen die in Heiloo spelen.
  • Niet bang om zijn of haar mening te geven.

Planning solliciteren en benoeming kinderburgemeester

Solliciteren gaat als volgt:

  1. Tot en met dinsdag 11 juni 2024 kun je een sollicitatiebrief, e-mail of filmpje aan de burgemeester. Dit kan via een e-mail aan bestuurssecretariaat@heiloo.nl. Of per post onder vermelding van 'sollicitatie kinderburgemeester' naar gemeente Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. 
  2. We nodigen een aantal kinderen uit voor een gesprek met de selectiecommissie. In de selectiecommissie zitten de burgemeester, een raadslid en de bestuursadviseur van de gemeente. 
  3. De sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie zijn op woensdagmiddag 19 juni 2024.
  4. De installatie van de nieuwe kinderburgemeester gebeurt op maandagavond 15 juli 2024 om 19.30 uur. Dan nemen we ook afscheid van de huidige kinderburgmeester.

We zijn heel benieuwd naar alle leuke sollicitaties!