Nieuwsberichten

Conflict in uw eigen straat? Schakel Buurtbemiddeling in!

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich als bewoner veilig voelt. Ook in uw buurt. Geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen, intimidatie, onenigheid over bijvoorbeeld de tuin? Buurtbemiddelaars kunnen u helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden om problemen tussen buren naar tevredenheid te helpen oplossen.  

Werkwijze van bemiddelaars
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen er twee bemiddelaars op bezoek. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onpartijdig. Onder begeleiding van de bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot een oplossing te komen.

Bemiddeling nodig?
Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Dat kan door te bellen naar: 06 - 41 198 555. Meer informatie vindt u op de website van De Bemiddelingskamer, www.debemiddelingskamer.nl