Archeologische resten gevonden in Heiloo

fotograferen van de gevonden sporen

Op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg in Heiloo zijn honderden resten gevonden uit verschillende eeuwen, zoals waterputten, aardewerk en de fundering van een kelder. Bijzondere vondsten zijn een houten kaasvorm en een gouden 15e-eeuwse munt. De ontdekkingen zijn gedaan tijdens archeologisch onderzoek in september 2019.

Een proefsleuvenonderzoek begin 2019 toonde aan dat er archeologische resten aanwezig waren op de hoek van de Lagelaan en Oosterzijweg in Heiloo. Deze resten zijn in september 2019 tijdens een opgraving uitgebreider onderzocht, wat bijzondere vondsten opleverde.

Boerderij uit de 12e eeuw

Archeologen van Hollandia Archeologen hebben in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Heiloo, Castricum en Alkmaar, archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn honderden fragmenten aardewerk en dierlijk botmateriaal verzameld en kleinere hoeveelheden metaal, glas, hout en natuur- en baksteen. Ook is de fundering van een kelder uit de 16e of 17e eeuw opgegraven. Onder deze kelder lag een sloot uit de 12e of 13e eeuw, blijkt uit het gevonden aardewerk. Er zijn kuilen ontdekt, waar ooit de palen van een boerderij in stonden. Aannemelijk is dat hier een houten 12e-eeuwse boerderij heeft gestaan, met een omvang van 6 bij 22 meter.

Negen waterputten

Er zijn negen waterputten opgegraven, uit verschillende perioden: zowel uit de 16e of 17e eeuw als uit de middeleeuwen. De oudste waterput komt uit de 12e eeuw. Waterputten bevonden zich op de erven van boerderijen.

Veenwinning

In de middeleeuwen werd er veen gewonnen op deze locatie. Dit is duidelijk geworden door de aanwezigheid van grote kuilen, die in het veen waren gegraven, met name aan de oostkant van het terrein. Ook zijn er veendammetjes ontdekt, die wateroverlast tegen gingen.

Vondsten in depot Huis van Hilde

De komende tijd worden de vondsten verder onderzocht voor betere informatie over datering, de mensen en hoe zij leefden. De vondsten worden opgeslagen in het depot van het Huis van Hilde. Zij bepalen zelf welke stukken wanneer tentoon worden gesteld.

Naar overzicht