Bomen in Plan Oost: veiligheid voor alles

Heiloo Blockhovepark bomen snoeien

In september zijn de boominspecteurs begonnen met een megaklus. Om de bomen van Plan Oost zo gezond en veilig mogelijk te houden, hebben zij maar liefst 6800 bomen beoordeeld. Ze hebben in kaart gebracht welke bomen gezond, en welke niet zo gezond zijn. De gemeente is nu een actieplan aan het maken. Minder gezonde  bomen worden verder onderzocht: zijn ze nog te redden of is er echt geen andere optie dan ze te verwijderen? 

Snoeien

De gezonde bomen worden in ieder geval al gesnoeid waar nodig. Dood hout wordt verwijderd. U bent de bomenploeg van de gemeente Heiloo misschien al tegengekomen in het Blockhovepark! Vanaf januari zijn de bomen in Plan Oost aan de beurt. De bomenploeg start in Heiloo zuidoost, daarna zijn ze in Heiloo noordoost aan het werk.

Trekproef

Twaalf bomen waar het minder goed mee gaat, krijgen binnenkort een trekproef. Met een trekproef wordt snel duidelijk of een boom nog stabiel genoeg is of niet. Zo niet, dan moet hij worden verwijderd. Over de trekproef volgt in december meer informatie.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het boomonderhoud, dan kunt u een melding aanmaken.

Naar overzicht