Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast

Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol 2019-2022 verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking om aandacht te vragen voor de hinder van vliegverkeer. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de gemeenten hun handtekening onder een aantal prioriteiten gericht op geluidhinder, nachtvluchten en gezondheid. 

Inwoners ervaren overdag en ’s nachts hinder van het vliegverkeer. Dat is direct het gevolg van het intensieve gebruik van de Polderbaan. Onze regio ligt direct onder de aan- en uitvliegroute van deze vliegbaan. In sommige gevallen leidt dit ’s nachts tot (ernstige) slaapverstoring. Door samen te werken en de invloed te bundelen willen de negen gemeenten nadrukkelijk in gesprek blijven over hoe de groei van Schiphol in goede banen kan worden geleid.

Prioriteiten aankomende jaren

Met de nieuwe Agenda legt de regio nadruk op aandacht voor vlieghinder en hinderbeleving en vermindering van nachtvluchten. De regio zet in op:

  • Onderzoek naar langetermijneffecten van luchtvaart op Schiphol op gezondheid, en vervolgonderzoek slaapverstoring door vliegverkeer (geluidsniveau, frequentie, tijdstip).
  • Onderzoeken of het wettelijk beschermde gebied vergroot kan worden, BUCH-gemeenten liggen daarbuiten maar ervaren ook veel hinder.
  • Onderzoek naar gedeeltelijke nachtsluiting.

Succesvolle samenwerking

De samenwerking via een Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer is succesvol. De prioriteit voor het verminderen van slaapverstoring door nachtvluchten leidde ertoe dat het onderwerp nu ook bij de minister en de Tweede Kamer de aandacht krijgt. Er wordt nu zelfs gesproken over een gedeeltelijke nachtsluiting. Een positieve ontwikkeling voor de regio. 

Naar overzicht