Heilooër Monumentencommissie zoekt 2 nieuwe leden

De gemeente Heiloo zoekt 2 nieuwe leden voor de  Heilooër Monumentencommissie (HMC)

De HMC adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd. De commissie adviseert over:

  • rijks- en gemeentelijke monumenten,
  • andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de gemeente,
  • cultuurhistorisch waardevol landschap en archeologie.

Op dit moment is er in de HMC behoefte aan:

  • een restauratie-architect met ervaring van het restaureren van historische bouwwerken.
  • een architect of bouwkundige met kennis van Heiloo.

Beide functies zijn van belang omdat de HMC monumenteigenaren in een vroeg stadium van het restauratieproces begeleidt. Van de sollicitanten verwachten wij een bouwkundige achtergrond met een specialiteit en ervaring op het gebied van monumenten, architectuur of restauratie.

U stuurt uw reactie voor 9 september aan mevrouw A. van Breugel, secretaris van de HMC.

Naar overzicht