Iedereen doet mee

Wij streven ernaar dat er bewustwording en aandacht komt voor de inclusieve samenleving: ‘Iedereen doet mee’. Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen.

In actie komen met de ’iedereen-doet-mee-tafels’

Stichting MEE & de Wering heeft afgelopen zomer de opdracht gekregen om zogenaamde ‘iedereen-doet-mee-tafels’ te organiseren. Zij stellen samen met de tafeldeelnemers een actieplan op. De gemeente wil zo in beeld brengen wat er al is aan samenwerking, voorzieningen, begeleiding, projecten en initiatieven. Waar lokaal 'iets ontbreekt' of ‘witte vlekken’ zijn. Naast inwoners nemen organisaties als Alzheimer Nederland, Vanuit Autisme Bekeken en de adviesraad Sociaal Domein deel aan de iedereen-doet-mee-tafels.

Doet u ook mee? Kom aan tafel!

Met de ‘iedereen-doet-mee-tafels’ worden organisaties en inwoners uitgedaagd om zich aan te sluiten. Dat wil zeggen dat zij zich ook inspannen om de inclusieve samenleving inhoud te geven. Aan organisaties wordt gevraagd om de intentieverklaring mede te ondertekenen. De eerste ‘iedereen-doet-mee-tafels’ vinden begin november plaats. Aanmelden kan vanaf 10 oktober via   

Intentieverklaring inclusieve samenleving

De wethouders ‘SamenLeven’ van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenden op maandag 8 oktober de intentieverklaring Inclusieve Samenleving: ‘Iedereen doet mee’.

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is op 14 juli 2016 geratificeerd. Dit verdrag betekent: werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving.

Naar overzicht