Inloopavonden op 8 en 9 oktober over Zandzoom

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Zandzoom ter inzage

Op dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober organiseren wij 2 inloopavonden over deze plannen. U kunt meer informatie en uitleg krijgen over beide ontwerpplannen. En u kunt vragen stellen.

  • Dag: dinsdag 8 en woensdag 9 oktober
  • Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
  • Plaats: Fletcher Hotel, Kennemerstraatweg 425 in Heiloo

Inzien van de plannen

Het ontwerpbestemmingsplan Zandzoom Heiloo ligt tot en met woensdag 13 november ter inzage. Gelijktijdig ligt ook het ontwerpexploitatieplan Zandzoom Heiloo ter inzage. Tijdens de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan kan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Online inzien

  • Ontwerpbestemmingsplan: op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl zoekterm:  NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-0301
  • Ontwerpexploitatieplan: op de landelijke website ruimtelijke plannen zoekterm: NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-EX03

Op papier

  • bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo
  • in de Openbare Bibliotheek, Westerweg 250 te Heiloo

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied Zandzoom ligt globaal tussen de Vennewatersweg in Heiloo en de grens met de gemeente Castricum. Aan de westzijde bevindt zich een deel van het landelijk gebied van Heiloo. Aan de Oostzijde bevindt zicht het golfterrein.

In het gebied Zandzoom worden in 7 jaar ca. 1.250 woningen gebouwd. Dit zijn sociale woningen, appartementen, rijwoningen, vrijstaande woningen en luxe villa’s. De bebouwingsdichtheid verschilt per gebied. Zandzoom wordt geleidelijk ontwikkeld met behoud van zoveel mogelijk groen. Beeldbepalende landschappelijke elementen worden gerespecteerd. Het Heilooër profiel met woonbuurtjes, greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes maakt de nieuwe woonwijk herkenbaar.

Naar overzicht