Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden

Heiloo is op zoek naar leden voor de jongerenraad. Iedereen van 14 tot 24 jaar die graag iets te zeggen hebben over ons dorp, kan meedoen.

De jongerenraad gaat zich actief bezighouden met het jeugdbeleid. De raad behartigt de belangen van de jongeren in Heiloo zo goed mogelijk. Sport, veiligheid, vrije tijd en wonen zijn een paar voorbeelden waar de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies over kan geven. Samen de onderwerpen en oplossingen bedenken waarmee ons dorp nog leuker en beter wordt. Hoe de jongerenraad dat doet, bepalen ze helemaal zelf. 

Meer informatie en aanmelden

Wie mee wil doen stuurt een mailtje naar griffie@heiloo.nl

Meer informatie over de jongerenraad.

Naar overzicht