Op vakantie? Gebruik de KopieID app

KopieID app

Vraagt iemand om een kopie van uw identiteitsbewijs? Doe dit dan veilig met de KopieID app. Via deze app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. 

Maakt het moeilijker om te frauderen

Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

Download de KopieID app

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naar overzicht