Ideeën verzamelen voor opstart en herstel samenleving

De corona Taskforce Heiloo is van start. De Taskforce bestaat uit inwoners van Heiloo. Zij gaan ideeën verzamelen en komen zelf ook met ideeën. Hoe kunnen we de samenleving in Heiloo weer opstarten en herstellen. Binnen de 1,5 meter regels. Ideeën die bijdragen aan herstel en aan de criteria voldoen, legt de Taskforce met advies voor aan het college. Tot 15 juli kan iedereen ideeën bij de Taskforce indienen. 

Ideeën voor de 1,5 meter samenleving

Wat maakt Heiloo weer een blije samenleving, zonder de 1,5-meter-regel los te laten? Inwoners kunnen zelf of namens een groep of organisatie suggesties aandragen. Dit kan vanaf 24 juni op de pagina Herstelfonds. De vraag aan de Taskforce kan bestaan uit een financiële bijdrage voor het idee of medewerking van de gemeente in de uitvoering. Denk daarbij aan het uitbreiden van de terrasgrenzen bij het stationsplein en rond de Witte Kerk. 

De Taskforce beoordeelt de ideeën op het collectief karakter, de maatschappelijke impact, de toekomstbestendigheid en het vliegwielkarakter. Ook de kosten en de uitvoerbaarheid met een gezonde dosis eigen initiatief, worden meegenomen. Vervolgens adviseert de Taskforce het college, die uiteindelijk groen licht voor het initiatief geeft. 

De Taskforce zoekt zelf ook actief naar ideeën en mogelijkheden die het dorp ‘goed’ doen. Zij gaat daarvoor in gesprek met ondernemers, sportverenigingen en de welzijns- of culturele organisaties in Heiloo en hun eigen achterban. 

Wethouder Rob Opdam: “Het college is blij dat de Taskforce met zoveel enthousiasme is begonnen. We willen graag ondersteuning bieden waar we kunnen zodat we samen Heiloo er weer bovenop helpen. We kijken uit naar mooie initiatieven voor de toekomst!” 

Vragen aan de Taskforce?

Het contact met de Taskforce loopt via het e-mailadres: info@heiloo.nl

Naar overzicht