Veilig naar school

ondertekenaars Convenant Veilige School 2019-2023 op 6 juni 2019
ondertekenaars van het convenant, met achteraan vlnr: de heer Ramler (directeur PCC Heiloo), mevrouw Philipsen (jeugdarts GGD Hollands-Noorden), de heer van Pinxteren (voorzitter college van Bestuur), mevrouw Beens (wethouder onderwijs Heiloo) en de heer Mooijman (HALT). De heer Aarts ontbreekt op de foto.

Gezamenlijke aanpak veiliger voortgezet onderwijs in Heiloo

Onbezorgd naar school kunnen gaan, dat lijkt normaal. Maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast, vraagt voortdurende inspanning. Dit kan een school niet alleen. Daar is hulp voor nodig van andere partijen zoals politie, bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, zorgteams en de lokale overheid.

Duidelijke afspraken

Op donderdag 6 juni is het ‘Convenant Veilige School 2019-2023’ ondertekend. Een belangrijke stap om tot een veilig klimaat in en rond de school te komen. Een veilige school voor leerlingen, personeel en bezoekers.

In het convenant staan duidelijke afspraken om een veilig klimaat in en rond de school te scheppen. Voor leerlingen, personeel en bezoekers. Met deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt gericht op de behoeften van jongeren in Heiloo.

Naar overzicht