Verandering in raad Heiloo

De fracties van Gemeente Belangen Heiloo (GBH) en NCPN hebben burgemeester Hans Romeyn, voorzitter van de raad, op 1 november medegedeeld dat zij verder gaan als een fractie onder naam GBH.

Zo’n verandering gaat in op de eerst volgende vergadering na de formele mededeling aan de voorzitter van de raad. Dat is de raadsvergadering van 5 november 2018. Vanaf dat moment zijn er zeven fracties actief in de gemeenteraad.

GBH en NCPN hebben een gezamenlijke verklaring uitgestuurd, die u hieronder kunt lezen.

Verklaring GBH en NCPN

De gemeenteraadsfracties van de NCPN Heiloo en Gemeentebelangen Heiloo gaan vanaf 1 november 2018 samen verder als één fractie onder de naam Gemeentebelangen Heiloo.

Met het overlijden van Willem Gomes heeft de NCPN Heiloo niet alleen haar bevlogen, strijdbare en bezielende fractieleider verloren, maar ook haar identiteit.

Willem Gomes was vanaf de oprichting lid van de NCPN. In zijn streven naar een rechtvaardige wereld paste het communisme. Maar het communisme paste niet bij vele van zijn kiezers; zij kozen voor Willem. Omdat hij zich oprecht voor hen inzette, aanspreekbaar was  en zaken bespreekbaar durfde te maken.

Met Willem Gomes verliest de NCPN Heiloo haar communistische ideologie en identiteit, maar niet haar sociale bevlogenheid. Het verkiezingsprogramma van de NCPN Heiloo en haar doelen staan nog fier overeind.  De fractie blijft zich hiervoor inzetten. Voor al die kiezers die op Willem hebben gestemd.

De fractie is echter klein en mist de jarenlange ervaring van Willem Gomes. Daarom heeft de NCPN Heiloo fractie contact gezocht met de fractie van Gemeentebelangen Heiloo, de fractie die zowel  wat betreft het verkiezingsprogramma, als wat betreft de doelen en aanpak nauw aansluit bij waar Willem Gomes zich vanaf  2002 voor heeft ingezet.

Beide gemeenteraadsfracties zetten zich in voor een sociaal rechtvaardige, groene en duurzame samenleving. Voor het op peil houden van de sociale en culturele voorzieningen. Voor meer kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt.  Beide fracties  zijn geen voorstander  van megalomane projecten ten koste van de inwoners, zoals het BUCH-samenwerkingsverband en de Afslag A9. 

De fracties van Gemeentebelangen Heiloo en de NCPN Heiloo stellen het leven van mens en dier centraal en vinden een gezond en groen  leefmilieu belangrijk.  Beide fracties willen zich bij uitstek inzetten voor de belangen van de inwoners van Heiloo, mens en dier.  

Daarom hebben beide fracties besloten om per 1 november 2018 onder de naam Gemeentebelangen Heiloo samen verder te gaan in de gemeenteraad van Heiloo.

Om verder te gaan op de mooie weg die Willem Gomes in 2002 heeft ingezet.

Heiloo, 1 november 2018

Naar overzicht