Verkeershinder door aanleg verkeerstelpunten

Op 5, 6 en 7 december brengen wij op 9 locaties meetlussen aan in het wegdek. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar ondervindt wel hinder. Uitzondering hierop is de Stationsweg. Deze is op 6 december van 20.00 tot 00.00 uur afgesloten. Verkeersregelaars leiden dit in goede banen.
In 2019 volgen nog 7 locaties.

Werkzaamheden

Tijdens de aanleg van de meetlussen is er verkeershinder omdat de weg steeds over een weghelft wordt afgezet. Per locatie duren de werkzaamheden enkele uren. Op de Stationsweg sluiten wij vanwege de veiligheid de weg af. Wij werken daar ‘s avond omdat het dan een stuk minder druk is.

Uitvoering verkeersbeleid Heiloo 2018-2030

Er zijn 7 vaste telpunten in Heiloo: 4 op de Kennemerstraatweg en verder op het Malevoort, Kanaalweg en de Omloop. Uitgebreid meten gebeurt nu periodiek met tijdelijke verkeerstellers. Dit zijn de zogenaamde draadjes over de weg. Door de aansluiting op de A9, de komst van in totaal bijna 2000 woningen en de aanleg van de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg, veranderen de verkeerstromen. Dit heeft effect op het wegennet van Heiloo. In het verkeersbeleid is besloten om 16 extra vaste telpunten aan te brengen. Om de verkeersaantallen, snelheden en de voertuigcategorie (licht, middelgroot of groot) voor en na de infrastructurele veranderingen goed te meten. De cijfers worden verwerkt in het verkeersmodel om te zien of aanvullende maatregelen op het verkeersbeleid nodig zijn.

Verkeersmeetpunten in Heiloo

Op het kaartje staan de nieuwe en bestaande vaste meetpunten in Heiloo. Ook de 2 vaste meetpunten van de gemeente Bergen die gebruikt worden, staan op de kaart.

Aanleg december 2018

 • Ypesteinerlaan (noord) tussen Kennemerstraatweg en Oosterzijweg
 • Rosendaal tussen Kanaalweg en Oude Werf
 • Kanaalweg tussen Kennemerstraatweg en ingang nieuwbouw Melco
 • Stationsweg tussen Kennemerstraatweg en Breedelaan
 • Heerenweg tussen stationsweg en Molenweg
 • Vennewatersweg tussen Kennemerstraatweg en 1e ingang Zuiderloo
 • Westerweg (noord) tussen Vennewatersweg en Zevenhuizen
 • Zeeweg tussen rotonde Ewisweg / Ringweg en spoor
 • Rotonde Zeeweg - Ringweg tussen rotonde en Verschuirlaan

Aanleg 2019

 • Kennemerstraatweg tussen Kerkelaan en randweg Alkmaar
 • Kennemerstraatweg tussen Vennewatersweg en Lagelaan
 • Ypesteinerlaan (zuid) tussen Kennemerstraatweg en Nijverheidsweg
 • Kerkelaan tussen Kennemerstraatweg en Willibrordusweg
 • Zevenhuizerlaan tussen Kennemerstraatweg en Werkendelslaan
 • Ewisweg, tussen Zevenhuizen en Vrieswijk
 • Het Zevenhuizen tussen Ewisweg en Malevoort

Bestaande meetpunten

 • Malevoort
 • Kennemerstraatweg, tussen Stationsweg en Raadhuisweg
 • Kennemerstraatweg, tussen Stationsweg en Ypesteinerlaan
 • Kennemerstraatweg, tussen (noord van) Zevenhuizerlaan en Ypesteinerlaan
 • Kennemerstraatweg, tussen Vennewatersweg en Zevenhuizerlaan
 • Kanaalweg, tussen A9 en bedrijventerrein
 • De Omloop
Naar overzicht