Weer subsidie energiebesparing eigen woning

Woningeigenaren in Heiloo kunnen weer subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van isolatie en HR++  glas. Ook is subsidie beschikbaar  voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming, een douche-WTW (warmteterugwin-installatie) en een groen dak.

Subsidieaanvragen

Inwoners kunnen maximaal vijftien procent van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 750,- per woning. De regeling eindigt op 31 december 2020 of eerder wanneer het budget op is. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek. U kunt een aanvraag indienen voor maatregelen die zijn genomen na 13 oktober 2018.

meer informatie en aanvragen
Naar overzicht