Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg

De Vennewatersweg in Heiloo krijgt een nieuwe inrichting om het verkeer beter en veiliger te verwerken. De weg is een belangrijke verkeersader in Heiloo. 

De gemeenteraad stelde op maandag 29 maart het bestemmingsplan vast voor de herinrichting van de Vennewatersweg. De inzagetermijn voor indienen van beroep op het bestemmingsplan loopt van half april tot en met eind mei 2021.

Toename van verkeer in en rondom Heiloo

In Heiloo vinden de komende jaren meerdere ontwikkelingen plaats. Die zorgen ervoor dat het drukker wordt op de wegen in en rondom Heiloo. Denk aan de nieuwbouw in de wijken Zuiderloo en Zandzoom, de uitbreiding van het HeilooĆ«r deel van bedrijventerrein Boekelermeer en de aansluiting op de A9. Juist daarom is het van belang om de Vennewatersweg zo in te richten dat gemotoriseerd verkeer beter kan doorrijden. En ook dat langzaam verkeer veiliger de weg kan oversteken. 

Start voorbereidende werkzaamheden

Dit betekent dat de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. Dit doet de gemeente samen met Van Gelder.  Deze aannemer is gespecialiseerd in duurzaam aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur. Zij zijn na een aanbestedingsprocedure eind vorig jaar geselecteerd voor dit project. 

Bouwteam van gemeente en Van Gelder

Van Gelder werkt met de gemeente Heiloo samen in een bouwteam. De kennis van beide partijen wordt daarin samengebracht. Zo brengt de gemeente bijvoorbeeld kennis over de omgeving en bewoners en Van Gelder over de invulling van werkzaamheden. Deze projectaanpak zorgt voor een aanpak die gemakkelijker, goedkoper is en met hogere kwaliteit.

Naar overzicht