HOME  |  Ondernemers  |  Milieu-advies en controle

Milieu-advies en controle

Wilt u advies op het gebied van milieu en over duurzaam ondernemen? Hiervoor kunt u terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Naast het geven van adviezen, controleert RUD NHN ook bedrijven op het naleven van milieuregels.

contact en openingstijden Regionale uitvoeringsdienst

Kwaliteit verhogen

De RUD NHN voert de milieutaken voor de gemeente Heiloo uit. RUD NHN is voortgekomen uit een fusie tussen de milieudiensten Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, zes gemeenten en de provincie Noord-Holland. Met 120 specialisten onder een dak en een zeer uitgestrekt werkgebied (van Castricum tot Texel), voert de RUD NHN de milieutaken uit.

Met de samenvoeging van de milieutaken zoals:

  • handhaving
  • vergunningverlening
  • toezicht en milieuadvisering

wil de RUD NHN de kwaliteit van de dienstverlening naar gemeenten en provincie verder verbeteren. Taken kunnen beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de aanpak richting bedrijven binnen het werkgebied van de RUD NHN eenduidiger wordt.

Ondernemersloket

contactpersoon

Corlien Moleman-Boersen

t 088 909 73 26

ondernemersloket@debuch.nl