Feiten en cijfers

Leeftijdsopbouw op 1 januari 2019

Totaal aantal inwoners: 23.475

  • Man: 11.594
  • Vrouw: 11.881

Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of op de interactieve regionale kaart

Gemeentewapen

”Vanwege den Koning

De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt, aan denzelven verleend bij besluit van den 20sten Februari 1816, bevestigt bij dezen de gemeente Heylo ingevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen:
zijnde een schild van keel, met een kruis paté alaizé van zilver, gedekt met een kroon van goud, gehouden ter regterzijde door eenen vogel grijp, ter linker door eenen leeuw, beiden van hetzelfde en staande op eenen grond van natuurlijke kleur.

Gedaan in ’s-Gravenhage den 26sten Juni 1816”.

Verklaring beschrijving

Het wapen bestaat uit een schild van keel (= rood), met een kruis paté (= breedarmig) alaizé (= verkort, de schildranden niet rakende) van zilver, gedekt met een kroon van goud en gehouden ter (heraldisch) rechterzijde (= links op de afbeelding) door een vogel grijp (of griffioen = fabelachtig dier, half leeuw, half arend met arendsvleugels) ter linker (= rechts op de afbeelding) door een leeuw, beide van hetzelfde (goud), op een grond van natuurlijke kleur.