Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 909 73 00.

Persberichten

Persbericht 28 november 2022

De showroom staat op 30 november van 10.00 tot 16.00 uur op het Stationsplein in Heiloo. In deze showroom kunt u zich laten informeren over kleine en grotere maatregelen, zoals radiatorfolie, een infraroodpaneel of zonnepanelen. 

Een adviseur van het onafhankelijke Duurzaam Bouwloket en energiecoaches van Heiloo Energie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Onafhankelijk advies

Heiloo Energie is een vereniging van bewoners voor bewoners met een hart voor duurzaamheid. Hun energiecoaches vertellen graag over energiebesparing en verschillende duurzame maatregelen. 

Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Heiloo. Inwoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van de woning. Op dit moment loopt er ook een inkoopactie voor woningisolatie via Duurzaam Bouwloket. 

Inkoopactie woningisolatie 

Tot 1 januari loopt nog een lokale inkoopactie voor woningisolatie. Hierover kunt u de adviseur van Duurzaam Bouwloket vragen stellen, of u kunt zich inschrijven via Duurzaam Bouwloket.

Hebt u vragen

Vragen kunt u ook telefonisch of per mail stellen via (072) 743 39 56 of info@duurzaambouwloket.nl.

Spontaan langskomen kan ook op donderdag 1 december bij de Albert Heijn in Egmond a/d Hoef of op woensdag 7 december bij supermarkt Albert Heijn in Limmen.

Persbericht 24 november 2022

Vandaag zijn in Den Haag handtekeningen gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Valentijn Brouwer, wethouder in gemeente Castricum, deed dit namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Gemeenten geven jaarlijks geld uit aan producten, werken en diensten. Gemeenten die daarbij de juiste, duurzame keuzes maken, vormen gezamenlijk een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ontving donderdagmiddag in Den Haag de eerste partijen die zich aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025. 

Valentijn Brouwer: “Met de ondertekening geven we ook als gemeenten een duidelijk signaal af over welke route we willen nemen richting verduurzaming. Onze manier van opdrachtgeven en inkopen vormt een belangrijke voorbeeldfunctie. Door dit in gezamenlijkheid met andere overheden goed inrichten, ontstaat er snel een netwerk waarmee we verandering naar een duurzame, sociale wereld kunnen realiseren.”

Het manifest bestaat uit zes thema’s: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair, Ketenverantwoordelijkheid, Diversiteit en inclusie, en Social Return.

Met de hele organisatie

Brouwer vervolgt: “Je maakt pas echt het verschil als niet alleen de afdeling inkoop, maar de hele organisatie op alle niveaus, betrokken is. Vandaar dat we niet spreken van MVI maar van MVOI. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ gaat vooraf aan het inkopen. De hele organisatie zet zich zo in voor de doelen die we met onze gemeenten willen bereiken, van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen.”

Persbericht 23 november 2022

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Woensdag presenteerden de gemeenten hun bevindingen in de raadszaal van het gemeentehuis in Heiloo aan scholen, beleidsmakers en de kinderburgemeester. Wethouder van de gemeente Heiloo, Ronald Vennik: “We willen leerlingen niet belasten met het probleem van milieuvervuiling, maar juist handvatten geven om iets te doen vanuit hun innerlijke gedrevenheid. Het zelf maken zet leerlingen in hun kracht. Zo kunnen ze concreet iets betekenen op het gebied van duurzaamheid.”

Maakonderwijs als handvat voor circulariteit

Inwoners spelen een belangrijke rol in de verandering naar een circulaire economie. Hierbij kun je denken aan een ander gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten, waarbij ze hun waarde zo min mogelijk verliezen. Consuminderen, hergebruik en reparatie worden weer de norm. Dit vergt een andere manier van denken en doen. Het circulair maakonderwijs-programma biedt hier concrete handvatten voor. De opdrachten zetten aan tot denken over duurzaamheid van onze producten. En kinderen leren echt de technieken om op een andere manier met spullen om te gaan.

Lokaal krachten bundelen 

‘Vroeger werden maaktechnieken nog op veel scholen gegeven, maar dit is sinds de jaren ‘90 nagenoeg uit ons onderwijs verdwenen. Er zijn niet zoveel mensen meer die de technieken, zoals bijvoorbeeld het repareren van kleding, beheersen. Voor de lesmodulen hebben de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een lokaal netwerk van ondernemers, experts en vrijwilligers met de juiste kennis en vaardigheden bij elkaar gebracht’, vertelt Wytske de Man tijdens de presentatie. Zoals Marijke Dirkson, een lokale schaapsherder, handwerkexperts van de Vrouwen van Nu Noord-Holland en medewerkers van Wolatelier de Krachtige Kudde. 

Leraren en leerlingen enthousiast

Met oude kleding van kringloop Noppes in Uitgeest maakten leerlingen elk een eigen tas én leerden ze meer over fast-fashion en duurzaamheid. De lessen van de module wol/textiel zijn inmiddels afgerond op drie scholen in Bergen en Egmond. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. “Aandacht voor wereldproblematiek, echte dingen doen en werken met échte mensen in de klas zijn van onschatbare waarde,” aldus Josefien, leerkracht van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, ‘De leerlingen denken actief mee, kijken bijvoorbeeld even naar het label in hun kleding. Waar komt het vandaan? Wie heeft het gemaakt? Wat kan er nog mee gedaan worden als ik het niet meer draag?’ 

Kinderburgemeester stelt vragen 

Tijdens de presentatie gaf kinderburgemeester Maurits van Schouten aan dat hij graag meer milieueducatie wil op de scholen in Heiloo. Dat stemde de wethouders duurzaamheid van de vier gemeenten positief. Wethouders Ronald Vennik van Heiloo en Valentijn Brouwer van Castricum legden uit waarom zij circulair maakonderwijs zo belangrijk vinden. “Het werken met je handen, leren van techniek en hoe belangrijk het is om dingen opnieuw te gebruiken of te repareren slaat meerdere vliegen in één klap. De kinderen staan aan de basis van een duurzame samenleving waarin makers weer een belangrijke plaats gaan innemen!” 

Fietsen maken

Tijdens de presentatie kwam ook de volgende lesmodule ‘fietsen maken’ aan bod. Onder leiding van een lokale fietsenmaker start deze module begin 2023 op vier scholen; in Egmond, Heiloo, Uitgeest en Castricum.

Persbericht 10 november 2022

De eigenaar, de heer Theo Kaandorp, van Caravan- en Bungalowpark Westerhoeve en wethouder Ronald Vennik hebben op 10 november een intentieovereenkomst getekend voor een woningbouwontwikkeling op het voormalige vakantiepark aan de Westerweg in Heiloo. 

Westerhoeve is een van de woningbouwlocaties in Heiloo. Sinds 2021 is namens de eigenaar door Corporatiekracht aan het herontwikkelingsplan gewerkt. Het gaat om 16 appartementen in de sociale categorie; 34 koopwoningen (rijwoningen) met koopstartregeling en 4 koopwoningen (hoekwoningen) in de vrije sector. Het plan Westerhoeve richt zich met deze woningen onder andere op starters en omvat 89% betaalbare woningen. Het plan voldoet aan het collegeprogramma dat uit gaat van 30% sociaal. Met deze opzet voorziet de programmering van dit plan in de huidige behoefte. Er is in Heiloo een grote behoefte aan betaalbare woningen. De verwachting is dat er veel interesse zal zijn voor de woningen op de plek waar tot op heden nog in kleinschalige vorm vakantie wordt gevierd. 

Planning

Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan starten. Als voorbereiding hierop was er donderdag 3 november een tweede participatiemoment met omwonenden om te tonen wat met eerdere input en reacties is gedaan. De planologische procedure voor het bestemmingsplan start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Westerhoeve.

Voor het naastgelegen terrein van Duinzicht is onlangs een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Daar waar mogelijk zal bij de herinrichting en ontsluiting van het plangebied worden samengewerkt.

Informatie

Wie digitaal op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang van het project, kan hiervoor een bericht sturen naar hans@corporatiekracht.nl

Persbericht 10 november 2022

De gemeente Heiloo nam dit jaar deel aan het NK Tegelwippen, waarbij is geprobeerd om zo veel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Veel Heilooers deden mee: gezamenlijk hebben ze 2159 tegels vervangen door groen. 

Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt meer koelte op warme dagen, en houdt het water vast bij droogte. Daarom heeft de gemeente én een groot aantal enthousiaste inwoners zich ingezet voor het NK tegelwippen. Iedereen kon meedoen. Deelnemers vervingen tegels in de tuin door groen. Wie gebruik maakte van de tegelophaalservice kreeg er een zakje botanische bloembollen voor terug. Daarmee konden ze gelijk een start maken met het vergroenen. Komend voorjaar zien de inwoners het prachtige resultaat ervan. 

Meer groen

Een versteende omgeving en tuininrichting zorgt in de bebouwde omgeving voor problemen. Zoals hittestress en wateroverlast. Door tegels te vervangen door groen, is de grond juist beter aangepast op het veranderende klimaat. Daarnaast wordt de leefruimte voor planten en dieren vergroot. En het draagt bij aan een gezondere en mooiere gemeente: daar gaan we samen voor!

Tegelstand

Tijdens het NK Tegelwippen is gemeten hoeveel bestrating plaats heeft gemaakt voor groen. Er is dit jaar een record behaald: landelijk hebben maar liefst 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen. Dat zijn 40 voetbalvelden aan oppervlakte. Gemeente Heiloo is heel blij dat zo veel inwoners hebben meegedaan en is trots op het aantal van 2159 verwijderde tegels. Volgend jaar gaat Heiloo weer meedoen. Dan loopt de uitdaging van 21 maart t/m 31 oktober. 

Persbericht 10 november 2022

In 2019 heeft de raad van Heiloo voor een nieuw afvalbeleid gekozen. Het doel van het beleid is om in 2025 30 kilo restafval per inwoner over te houden. Op 1 januari 2021 waren alle maatregelen van het nieuwe beleid ingevoerd. Heiloo is nu bijna twee jaar onderweg met het nieuwe beleid. De voorlopige cijfers voor 2022 wijzen uit dat de inwoners het weer beter gaan doen dan in het voorgaande jaar. 

In het beleidsplan is ook een tussendoelstelling voor 2023 opgenomen: 100 kilo restafval per inwoner. Dit doel werd in 2021 al zo goed als behaald. In 2022 zijn inwoners van Heiloo nog beter gaan scheiden. Heiloo komt naar verwachting uit op 96 kilo restafval per inwoner. Daarnaast is er een stijging in de hoeveelheid plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd). Dit blijkt uit een rapportage die onlangs bekend is geworden. Wethouder Opdam van Heiloo hierover: “De inwoners van Heiloo doen goed hun best om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Daarvoor lof. Ik ben blij dat we ook een gunstig tarief voor 2023 voor hebben kunnen stellen.”

Mijnafvalzaken.nl

Halverwege 2022 is de gemeente met een nieuwe manier gekomen om afvalzaken te regelen. Dit kan via de website mijnafvalzaken.nl of via de app mijnafvalzaken.nl. De website en de app kunnen ook gebruikt worden om te bekijken waar verzamelcontainers aanwezig zijn of in welke bak een afgedankte verpakking thuishoort. Dit kan door met de telefoon het artikel of de streepjescode te scannen. De functie wordt goed gebruikt: de afgelopen maanden is er 4324 keer gescand. De gemeente blijft deze mogelijkheden met een campagne onder de aandacht brengen.

Evaluatie 2023

In 2023 vindt er een evaluatie plaats van het beleid. Daarin wordt gekeken naar de haalbaarheid van de doelstelling van 30 kilo in 2025, maar ook naar andere doelen. De gemeente Heiloo gaat voor een mooi milieuresultaat en een goede service tegen aanvaardbare kosten. De evaluatie komt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. De definitieve resultaten van de eerste twee jaar van het nieuw beleid worden meegenomen.

Persbericht 9 november 2022

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren. De eerste RES-monitor ligt nu op tafel. De resultaten stemmen optimistisch. 

De ambitie is om 3,6 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Daarvan heeft de energieregio Noord-Holland Noord al 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES (versie 1.0)  is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking.

De meeste duurzame energie wekt de regio tot nu toe op met windturbines op land. Het is de bedoeling om de doelstellingen vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonnepanelen op daken, en meer zonneweides. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, blijkt uit de RES-monitor. 

Samenwerken aan groei 

De groei van duurzame energieopwekking is het gezamenlijke doel van diverse partijen in de regio: gemeenten, de provincie, het waterschap, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Zij werken intensief samen aan deze missie.

Ook met Liander wordt samengewerkt. Om de groei te realiseren moeten er namelijk ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie. Bijvoorbeeld het beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren of het clusteren van duurzame opwek-projecten.  

Omgeving betrekken

In Noord-Holland Noord liggen 43 zoekgebieden: gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. De meeste zoekgebieden zijn bestemd voor zonne-energie; daarnaast zijn er zes zoekgebieden voor wind. Bij de uitwerking van de zoekgebieden werkten de gemeenten samen met de omgeving. Van de 43 zoekgebieden zijn er momenteel 30 in een verkennend stadium. Voor vijf zoekgebieden worden plannen ontwikkeld. Eén zoekgebied is in de ontwerpfase en zeven zoekgebieden zijn nog niet in voorbereiding.

Capaciteit elektriciteitsnet 

Op dit moment is er een zoekgebied dat direct kan worden aangesloten op het net, dit is in Westfriesland. In andere gebieden wordt de netcapaciteit uitgebreid; de verwachting is dat 80% tussen 2023 en 2030 kan worden aangesloten. Voor het overige deel is de aansluitperiode nog onbekend, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen op het net. 

Warmtevraag 

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. In alle regio’s komt het grootste gedeelte van de warmtevraag voort uit woningen. De meeste woningen werden in 2020 verwarmd met aardgas. Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving jaarlijks met 2% gedaald. 3% van de woningen is aardgasvrij. Sinds 2017 is dit aandeel licht gestegen, voornamelijk dankzij nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting. 

Op koers

De uitkomsten van de monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met raadsleden, wethouders, stakeholders en geïnteresseerden gaat de RES werkgroep in gesprek over de vraag of ze op koers liggen richting 2030, of dat bijsturing nodig is. Ook wordt aan dezelfde doelgroepen een vragenlijst uitgezet. Dit als input voor het voorgangsdocument van de RES van begin 2023.

Meer informatie

De RES-viewer geeft actuele informatie per zoekgebied. Cijfers en meer informatie is te vinden in de RES-monitor.
Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor alle geïnteresseerden. De monitor wordt toegelicht, en welke lessen wij hieruit kunnen trekken.

Daarnaast is er ook een online enquête. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat, en wat nog aandacht behoeft.

Hoe blijft ons dorp goed en veilig bereikbaar, hoe verdelen wij het toekomstige autoverkeer evenwichtig over onze wegen en welke maatregelen moeten wij dan nemen? Dit vraagstuk is de afgelopen periode door adviesbureau Goudappel onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn eind augustus gepresenteerd aan bewoners. Het college van B&W doet nu een voorstel aan de gemeenteraad om het huidige verkeersbeleid aan te passen met nieuwe maatregelen. Op 14 november buigt de commissie zich over dit onderwerp en op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit. 

Het advies van het college aan de raad is tot stand gekomen door het raadplegen van verschillende partijen. Een belangrijke bouwsteen in het voorstel van het college is het uitgevoerde verkeersonderzoek. Daarnaast is geluisterd naar bewoners, tijdens een informatiebijeenkomst op 30 augustus en naar de opmerkingen die via bewonersbrieven zijn toegestuurd. Ook hebben het Verkeerspanel en Verkeerscommissie geadviseerd over dit onderwerp. 

Onderzoek Goudappel

Goudappel onderzocht de grenswaarden in het verkeersbeleid. De grenswaarden geven aan hoeveel verkeer er over een weg mag rijden. In het onderzoek is nadrukkelijk gekeken naar aspecten als veiligheid en leefbaarheid. Goudappel geeft in het rapport een onderbouwing van de juiste waarden; de nieuwe toetswaarden. Wethouder Rob Opdam: “Als college willen we de bestaande verkeersknelpunten graag oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. In het verkeersbeleid hebben we voor verschillende wegen grenzen vastgesteld voor de acceptabele hoeveelheid verkeer per dag. Uit het onderzoek van Goudappel blijkt dat deze grenzen voor verschillende wegen niet juist zijn vastgesteld. We stellen de raad voor om dit te herstellen en de nieuwe toetswaarden vast te stellen.

Maatregelpakketten

Ook is onderzoek gedaan naar de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen (nieuwbouw, infra-projecten, etc.) op de verkeersstromen in Heiloo. Welke maatregelen zijn dan nodig om te komen tot een evenwichtige verdeling van het verkeer over de wegen in Heiloo? In het onderzoeksrapport van Goudappel werden eerst drie maatregelpakketten beschreven. Naar aanleiding van reacties/ideeën van inwoners en het Verkeerspanel is aanvullend gekeken naar opties met eenrichtingsverkeer in de kern van Heiloo. De nieuwe oplossingsrichting die daaruit voort is gekomen, is toegevoegd aan het onderzoeksrapport.

Bij de afweging van deze vier pakketten stelt Goudappel dat zowel maatregelpakket B als D voldoende oplossing kunnen bieden voor de benoemde knelpunten. Pakket B gaat uit van een knip in de Kanaalweg en eenrichtingsverkeer op de Willibrordusweg. Pakket D gaat uit van eenrichtingsverkeer op veel verschillende wegen in de kern van Heiloo. De conclusie van Goudappel is dat pakket B, met enkele aanvullende maatregelen, de beste oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten. 

Verkeerstoename

Zowel bij pakket B als D neemt het verkeer op de route Ypesteinerlaan-noord – Rosendaal zeer sterk toe. Beide wegen zijn echter gebiedsontsluitingswegen en hebben een inrichting die daarbij past. Dit soort wegen kunnen het grotere verkeersaanbod op een goede en veilige manier afwikkelen. Maar daar staat tegenover dat de maatregelen een oplossing bieden voor de grootste verkeersknelpunten in Heiloo. Namelijk de grote verkeersdrukte op erftoegangswegen als de Stationsweg en de Kerkelaan. 

De verkeerstoename door Ypestein is in maatregelpakket D iets kleiner dan in maatregelpakket B. Een nadeel van maatregelpakket D is dat hiermee negatieve neveneffecten ontstaan op wegen in de kern van Heiloo. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om te kiezen voor maatregelpakket B. De maatregelen worden doorgevoerd op het moment dat de aansluiting A9 gereed is. Wethouder Rob Opdam:

“Goudappel concludeert dat op basis van de huidige verkeerssituatie een aansluiting op de A9 eigenlijk al nodig is. Dit sluit ook aan bij wat we eerder hebben vastgesteld in het verkeersbeleid en in het recent overeengekomen coalitieakkoord. Wel is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn bij een aansluiting op de A9. Het college van B&W stelt de gemeenteraad daarbij voor om met maatregelpakket B te kiezen voor een ingrijpende maar heldere oplossing. We begrijpen heel goed dat de impact op de leefomgeving groot is voor de bewoners langs de wegen waar het drukker wordt. Maar het verkeersaanbod wordt vergelijkbaar aan wat nu door de Stationsweg rijdt, terwijl de fietsers daar gewoon op de rijbaan tussen het autoverkeer rijden.”

Besluitvorming en tijdelijke maatregelen

Op 14 november buigt de commissie zich over het voorstel van het college. Op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit over dit onderwerp. Afhankelijk van het besluit in de gemeenteraad wordt het Verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030 aangepast. Vervolgens worden de benodigde verkeersbesluiten genomen om de maatregelen door te kunnen voeren. De maatregelen worden over enkele jaren daadwerkelijk aangebracht, zodra de aansluiting A9 gereed is.

Na het raadsbesluit onderzoeken we of tijdelijke maatregelen denkbaar zijn om de bestaande knelpunten (bijvoorbeeld op de Stationsweg) te verkleinen. Dit zijn maatregelen die op kortere termijn worden ingesteld en weer worden verwijderd als de aansluiting op de A9 en de aanvullende maatregelen gereed zijn. 

Komend jaar onderzoekt de gemeente Heiloo samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander en 11 andere gemeenten de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentieverklaring.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De benodigde ruimte vinden, is in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Noord-Holland. Daarom werken partijen in Noord-Holland, regionaal en lokaal,  samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe - en waar - duurzame elektriciteit aan de hand van zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van. 

Eerdere voorverkenning

Vanaf afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek dat zo’n 686 hectare potentieel beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat om zijbermen, aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen stukken grond. In Heiloo is aandacht voor lokale ontwikkelingen en initiatieven, voor opwekken van hernieuwbare energie. Zoals bijvoorbeeld de jarenlange wens voor een geluidswal ter hoogte van de wijk Plan Oost.

Verkenning

De voorverkenning valt onder het programma Opwekken van Energie op Rijksvastgoed (OER). De volgende stap in het programma OER is de verkenning. De communicatie en participatie met omwonenden zal een grote rol spelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

OER-Programma

Met dit landelijke Programma OER stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten: Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is o.a. gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.