Aansluiting A9

De Raad van State heeft op 11 september 2019 de bestemmingsplannen vernietigd die de aansluiting A9 bij Heiloo mogelijk maakten. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit betekent dat het project ‘Aansluiting A9’ op dit moment niet kan doorgaan. 

Goede bereikbaarheid door aansluiting A9

Door te investeren in een goede bereikbaarheid, lokaal en regionaal, blijft Heiloo voor inwoners en bedrijven aantrekkelijk om te wonen en te werken. De aansluiting op de A9 bij Heiloo zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven op zowel de A9 als op lokale wegen in de omliggende dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied.

Stikstof

Op basis van het PAS konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, waarbij stikstof werd uitgestoten, zoals de aanleg van een weg. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS kan daardoor niet langer als basis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide bestemmingsplannen over de aansluiting A9 zijn in 2017 vastgesteld en baseren zich voor het onderwerp stikstof op het PAS. Meer informatie over het PAS leest u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe nu verder

Er wordt met de betrokken partijen; provincie Noord-Holland en gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo, gekeken welke stappen er gezet gaan worden. Op 8 november staat een bijeenkomst gepland.

bekijk de impressie op YouTube

Veel gestelde vragen en antwoorden

Naar het overzicht