Dorpscentrum Heiloo

Veel Heilooers en de gemeente willen graag dat het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo levendiger wordt: een echt dorpshart. Waar iedereen graag komt winkelen en wat langer blijft om een terrasje te pakken of af te spreken met vrienden.

Wat maakt een dorpscentrum leuk en levendig? En wat verstaan we dan onder ‘levendig’? Over die vragen kunt u meedenken.

‘100 van Heiloo’

De gemeente betrekt zo veel mogelijk mensen bij het opstellen van de visie. Zo zijn er gesprekken geweest met ondernemers en eigenaren in het gebied. Bezoekers van de jaarmarkt in Heiloo zijn geïnterviewd. En 100 willekeurig gekozen Heilooërs van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om mee te denken.

Naar het overzicht