Herinrichting Hoogeweg, Groeneweg en Krommelaan

fietsstraat Hoogeweg

De Hoogeweg (ten noorden van Vennewatersweg), de Groeneweg en de Krommelaan krijgen een nieuwe weginrichting. De Groeneweg en een deel van de Hoogeweg worden een fietsstraat. Het andere deel van de Hoogeweg en de Krommelaan krijgen een woonstraatinrichting. Gelijk met de werkzaamheden vervangen wij de riolering door een gescheiden rioolsysteem. Hierbij wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten, greppels en afgevoerd.

Route fietsstraat: Hoogeweg en Groeneweg

De Hoogeweg is een belangrijke schakel in de fietsroute voor scholieren van en naar Castricum. Voor een goede en veilige schoolroute richten wij de Hoogeweg en Groeneweg daarom in als fietsstraat. De fietsstraat begint bij de aansluiting van de Hoogeweg met de Zevenhuizerlaan en buigt af bij de Groeneweg. Via de Groeneweg loopt de fietsstraat door tot over de spoorwegonderdoorgang. Het vervolg van de fietsstraat na de tunnel wordt bepaald als de inrichting van ontwikkellocatie Zandzoom bekend is. Tot die tijd maken de fietsers van en naar Castricum nog gebruik van de Hoogeweg.

De werkzaamheden duren 7 tot 8 maanden vanaf 15 oktober 2018.

Naar het overzicht