Herinrichting Vennewatersweg

Vanwege de ontwikkelingen in Heiloo, kan de Vennewatersweg de verwachte toename van het verkeer niet goed aan. Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. De noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg zijn in beeld gebracht. Daarbij is aandacht voor: verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financiën.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad gekozen voor een variant. Deze variant heeft ontsluitingen voor de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom, een veilige oversteek voor fietsers ter hoogte van de spooronderdoorgang en onderbreken van de Hoogeweg vanaf de zuidkant.

Reden voor een nieuwe inrichting

In Heiloo vinden de komende jaren grote ontwikkelingen plaats op het gebied van woningbouw en verkeer.

 • Bouw van ongeveer 1.800 nieuwbouwwoningen in de wijken Zandzoom en Zuiderloo.
 • Uitbreiding van het Heilooër deel van bedrijventerrein Boekelermeer.
 • Aansluiting op de A9.
 • En de spooronderdoorgang in de Vennewatersweg.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de verkeersstromen in en om Heiloo. De huidige inrichting van de Vennewatersweg is niet meer toereikend om het verkeer veilig en met een goede doorstroming af te wikkelen.

Wat er verandert aan de Vennewatersweg

 • De rotonde Vennewatersweg-Kennemerstraatweg krijgt aan de zuidzijde een extra rijstrook voor het verkeer in noordelijke richting, richting Alkmaar. De oversteek (oost-west) voor fietsers en voetgangers aan de zuidzijde vervalt.
 • Tussen de rotonde met de Kennemerstraatweg en de aansluiting met de Hoogeweg wordt een nieuw voorrangsplein gemaakt. Dit ontsluit zowel Zandzoom als Zuiderloo (het oostelijke deel van de wijk) op de Vennewatersweg. Fietsers kunnen via dit voorrangsplein de Vennewatersweg in twee fasen oversteken.
 • Aan de zuidzijde sluit de Hoogeweg niet meer aan op de Vennewatersweg. Autoverkeer wordt afgebogen naar de nieuwe ontsluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
 • Fietsverkeer wordt vanuit het zuiden en noorden geleid naar de fietsbrug die langs het spoor over de spooronderdoorgang gaat.
 • Ter hoogte van de Westerweg wordt de bestaande kruising omgevormd tot een voorrangsplein. Fietsers kunnen aan de westzijde van de aansluiting in twee fasen oversteken.
 • De aansluiting van de Vennewatersweg met de Lijnbaan blijft een voorrangskruispunt. Er komt een ruimte voor fietsers op het kruisingsvlak (opstelruimte) om makkelijker en veiliger over te kunnen steken.
 • Er komen 5 oversteekplaatsen voor fietsers:
  • Lijnbaan.
  • Westerweg.
  • Fietsbrug langs het spoor over de spooronderdoorgang.
  • Nieuwe aansluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
  • Rotonde Kennemerstraatweg.
Naar het overzicht