Herinrichting Vennewatersweg

De Vennewatersweg kan de verwachte toename van het verkeer niet goed opvangen. De veiligheid en doorstroming op de kruispunten komen in het geding. Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. Zij hebben de noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg in beeld gebracht. Dit bureau heeft varianten onderzocht en afgewogen op verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financi├źn.

Op basis hiervan heeft de raad in oktober 2018 gekozen voor een variant met ontsluitingen voor Zuiderloo en Zandzoom, een veilige oversteek voor fietsers ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang en het onderbreken van de Hoogeweg vanaf de zuidkant.

Proces

De door de gemeenteraad gekozen variant is nader uitgewerkt in het VO (Voorlopig Ontwerp). Dit VO voor de herinrichting van de Vennewatersweg is gereed. Via onderstaande link kunt u dit ontwerp bekijken. Het VO ligt ter inzage tot en met 13 november a.s. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit VO, of een reactie wilt geven, dan kunt u dit per mail doen via vennewatersweg@debuch.nl .

Planning

De gemeente Heiloo organiseert een inloopavond voor alle belangstellenden. De datum is nog niet bekend. We houden u op de hoogte via de Uitkijkpost, onze social media kanalen en deze website.

We verwachten in 2020 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben. U wordt ook nog nader geïnformeerd over de mogelijke inspraakmomenten van het (ontwerp)bestemmingsplan. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden starten.

Naar het overzicht