Herinrichting Vennewatersweg

De Vennewatersweg kan de toename van het verkeer niet meer goed opvangen. De veiligheid en doorstroming op de kruispunten komen in het geding. Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. Zij hebben de noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg in beeld gebracht. Zij hebben varianten onderzocht en afgewogen op verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financiƫn.

Proces

Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een variant gekozen.

tekening gekozen variant (500 KB)

Dit is een schetsontwerp dat wij verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp. We verwachten eind 2019 een definitief ontwerp gereed te hebben.

Planning

We verwachten in 2020 een vastgesteld bestemmingsplan. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden starten.

Naar het overzicht