Nieuwe sport- en chillplek

Voor jongeren, door jongeren

basketball court

De jongeren van Heiloo willen al lange tijd een plek in de buitenruimte waar ze kunnen sporten en elkaar kunnen en mogen ontmoeten. Ingericht naar hun eigen wensen en behoeften. De huidige speelplekken in Heiloo zijn vooral voor de jongere leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep 10-23 jaar valt buiten de boot. Het jongerenwerk en het college willen zich daarom hard maken om voor deze groep een ‘eigen plek’ in ons dorp te realiseren.

Locatie

Er is een stuk braakliggende gemeentegrond gevonden dat geschikt is voor de sport- en chillplek. De plek ligt tussen de badmintonhal en sporthal Het Vennewater aan Het Zevenhuizen. De plek ligt redelijk centraal in het dorp, is goed bereikbaar voor alle jongeren (ook voor toekomstige jongere bewoners van Zuiderloo, Zandzoom) en de ligging is goed ten opzichte van woningen. Deze grond met bestemming ‘sport’ is momenteel in gebruik als groenstrook.

Naar het overzicht