Verkeersbeleid

In het verkeersbeleid staat hoe Heiloo ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar, verkeersveilig en duurzaam blijft. Daarbij zijn ontwikkelingen meegenomen, zoals groeiende mobiliteit, nieuwe woonwijken (Zuiderloo, Zandzoom) en infrastructurele werken als de spoorwegonderdoorgang en aansluiting op de A9. Het beleid beschrijft de visie op het verkeer in 2030 en de maatregelen die nodig zijn om deze visie te realiseren.

In het verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB) staat dat het (toekomstig) autoverkeer evenwichtiger verdeeld moet worden over de wegen in Heiloo. Hiervoor zijn uitgangspunten en kaders opgenomen. Welke verkeersmaatregelen daar precies voor nodig zijn, is in het beleid (paragraaf 8.1) nog niet ingevuld. 

De afgelopen periode is door een onafhankelijk adviesbureau onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de te nemen verkeersmaatregelen. Ook is binnen het onderzoek gekeken naar de hoeveelheid verkeer die, gelet op verkeersveiligheid en leefbaarheid, kan worden afgewikkeld op verschillende wegen in Heiloo. Op de pagina plannen en projecten leest u meer over de verdeling van autoverkeer en de aanleiding voor een nieuw verkeersonderzoek.

Op 30 augustus was er een informatieavond waarin de resultaten van het onderzoek aan bewoners werd gepresenteerd. Naar aanleiding van reacties en idee├źn van inwoners en het verkeerspanel is gekeken naar nieuwe varianten met eenrichtingsverkeer in de kern van Heiloo. De nieuwe oplossingsrichting die daaruit naar voren kwam, is toegevoegd aan het onderzoeksrapport.

Het college van burgemeester en wethouders doet nu een voorstel aan de gemeenteraad om het huidige verkeersbeleid aan te passen met nieuwe maatregelen. Hierbij heeft het college onder andere het verkeersonderzoek, verschillende brieven die over dit onderwerp zijn ingediend en de reacties die zijn opgehaald tijdens de informatieavond, meegewogen. Op 14 november 2022 buigt de raadscommissie zich over het voorstel en op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit. Het onderzoeksrapport en de stukken die zijn meegenomen bij de besluitvorming vindt u in de agendapunten van de raadsvergadering.