Verkeersbeleid

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. En Heiloo wil ook haar groene karakter behouden. Verkeerssituaties veranderen door ontwikkelingen zoals:

  • Aanleg van aansluiting A9 en spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg.
  • Nieuwe woonwijken, zoals Zuiderloo en Zandzoom.
  • Uitbreiding van bedrijventerrein de Boekelermeer.

Verkeersbeleid 2018-2030

Verkeersbeleid 2018-2030 (pdf, 4,05 MB)

In het verkeersbeleid ontbreekt informatie over maatregelen voor autoverkeer. De uitgangspunten en kaders zijn wel opgenomen in het beleid. De Maatschappelijke Denktank is nog bezig met een onderzoek naar effectieve maatregelen om de verkeerscirculatie te beïnvloeden.

Meedenken

Het verkeersbeleid is tot stand gekomen, samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, de Maatschappelijke Denktank Verkeer en de Verkeerscommissie. Ook bij de uitwerking van de maatregelen worden inwoners en de Maatschappelijke Denktank betrokken.

Snel reageren en aanpassen

Op een groot aantal wegen meten we het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor kunnen we snel reageren op veranderingen en het beleid waar nodig aanpassen. Bijvoorbeeld door extra of andere maatregelen te nemen.

Naar het overzicht