Doel verkeersbeleid

Het verkeersbeleid gaat over het verkeer in 2030. Het doel is een bereikbaar en verkeersveilig Heiloo, waar het prettig wonen en leven is. Hierbij geldt:

  • Goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer.
  • Goede mogelijkheden voor vermaak en ontspanning per fiets en te voet.
  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer rijdt zoveel mogelijk op de 50 km wegen in Heiloo (de gebiedsontsluitingswegen).
  • Verbeteren van verkeersveiligheid.
  • Aandacht voor duurzaamheid en aantrekkelijk om te wonen en leven.