Fiets

In het verkeersbeleid stimuleren we gebruik van de fiets voor ritten binnen Heiloo. Wij doen dit door:

  • Aanleggen van fietspaden als aanvulling op bestaande fietspadennetwerk. Bijvoorbeeld door het fietspad langs de Belieslaan te verbinden naar de Westerweg naar Alkmaar.
  • Fietsen aangenamer maken door bredere fietspaden en juiste verharding bij type fietspad.
  • Voldoende fietsenstallingen, bijvoorbeeld bij het station.