Openbaar vervoer

De komende jaren verandert het openbaar vervoer. Het aantal treinen per uur neemt toe, waardoor het aantrekkelijker wordt om voor de trein te kiezen. Op de route Amsterdam-Alkmaar en terug  rijden nu 4 treinen per uur. Uiterlijk 2028 zijn dit 6 treinen per uur. Heiloo speelt hier op in, door:

  • De dienstverlening voor de bus, trein en buurtbus waar mogelijk uit te breiden.
  • Onderzoek te doen naar een (extra) busverbinding naar bedrijventerrein Boekelermeer.