Overige weggebruikers

  • Er zijn vaste routes voor doorgaand landbouwverkeer, vrachtverkeer, busvervoer bij calamiteiten en vervoer van gevaarlijke stoffen als zij een herkomst of bestemming hebben in Heiloo
  • Voor deze weggebruikers geldt dat zij zoveel mogelijk worden geweerd uit Heiloo
  • Middelen om dit te controleren en handhaven, worden vrijgemaakt.