Uitgangspunten

De uitgangspunten en kaders voor het verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 zijn:

  • De indeling van de soort wegen blijft hetzelfde als in verkeersbeleid 2008-2017. Bijvoorbeeld erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg.
  • Het maximaal aantal toegestane auto’s op een weg blijft hetzelfde als in het verkeersbeleid 2008-2017.
  • De aansluiting op de A9 nabij Heiloo wordt gerealiseerd.
  • De spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg is af voordat de aansluiting op de A9 nabij Heiloo klaar is.