Verkeerspanel

Het verkeersbeleid is tot stand gekomen samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, het verkeerspanel (voorheen maatschappelijke denktank verkeer) en de verkeerscommissie. Ook bij de verdere uitwerking van de maatregelen betrekt de gemeente inwoners, de verkeerscommissie en het verkeerspanel. 

Het verkeerspanel toetst de uitwerking van de maatregelen aan het verkeersbeleid. Daarnaast denkt het verkeerspanel mee over maatwerkoplossingen en overige verkeersvraagstukken. Zij komen 4 of 5 keer per jaar bijeen.

Deelnemers verkeerspanel

De deelnemers verkeerspanel zijn:

 • Bewonersbelangen Kanaalweg
 • Bewonersbelangen Stationsweg
 • Fietsersbond regio Noord-Kennemerland
 • Heerenweg
 • Kennemerstraatweg
 • Kerkelaan
 • Het Malevoort
 • Ondernemend Heiloo
 • Oude Werf
 • Stationscentrum
 • Vennewatersweg
 • Ypesteinerlaan
 • Zeeweg
 • Het Zevenhuizen