Westerweg en Het Zevenhuizen herinrichting

Wij richten een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen opnieuw in. Dit doen we om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierover denken wij na met bewoners en belanghebbenden van beide straten.

De huidige weginrichting klopt niet bij het type weg: woonstraat met doorgaand verkeer. Vaak rijden bestuurders hierdoor harder dan de maximum toegestane snelheid van 30 km.

Werkgebied en uitgangspunten herinrichting

Het werkgebied is het deel van de Westerweg vanaf de Vennewatersweg tot Het Zevenhuizen. En het deel van Het Zevenhuizen vanaf de Westerweg tot Ewisweg. Het zijn woonstraten met doorgaand verkeer. Op de Westerweg sluiten de zijwegen aan: Vennewatersweg, Slootenslaan, de Kwekerij en Egelenburg. Op Het Zevenhuizen sluiten de zijwegen aan: De Kistemaker, De Moestuin, Het Bleekveld en Het Zevenhuizen (ventweg).

Voldoen aan uitgangspunten verkeersbeleid

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. Het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen krijgen daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Deze past bij een maximum snelheid van 30 km/u. Enkele andere aandachtspunten uit het verkeersbeleid:

  • Bij elk type weg hoort een inrichting die een evenwicht zoekt tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (goede doorstroming). 
  • In overleg met de bewoners werken wij voor de Westerweg en Het Zevenhuizen een inrichting uit die recht doet aan een erftoegangsweg A met een maximum snelheid van 30 km/u.
  • We richten het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen duurzaam veilig in. Soms is maatwerk nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.
  • Verkeersremmende maatregelen gaan boven handhaving. De inrichting naar de functie dwingt op een natuurlijke wijze het gewenste gedrag af. Als dat nodig is, kan handhaving aanpassen van gedrag ondersteunen.

Daarnaast bepaalde de gemeenteraad in 2020 samen met 7 gemeenten in de regio Alkmaar en de Provincie Noord-Holland om een regionale doorfietsroute te realiseren. Een randvoorwaarde daarbij is een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. De Westerweg in Heiloo is onderdeel van deze doorfietsroute.

Meedenken over het plan

Bewoners van een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen en belanghebbenden kunnen op meerdere momenten meedenken en reageren.

Enquête onder bewoners in juni

In juni 2021 ontvingen alle bewoners in het werkgebied een enquête. Bewoners konden ideeën kwijt en aangeven wat moest blijven en wat verbeterd kon worden. Met de inbreng van de enquête zijn schetsontwerpen gemaakt voor de werksessie. Bekijk de resultaten van de enquête.

Werksessies met bewoners

Bewoners konden zich opgeven voor een werkgroep. De werkgroep denkt mee over het ontwerp tijdens verschillende werksessies. 

Op 14 september besprak de werkgroep (online) tijdens de eerste werksessie het schetsontwerp met het projectteam van de gemeente. De voor- en nadelen van het schetsontwerp zijn benoemd. Het projectteam werkte de opmerkingen en suggesties verder uit in een voorlopig ontwerp.

Tijdens een tweede werksessie op 22 november besprak de werkgroep (online) het voorlopig ontwerp. De projectleider lichtte toe waarom punten uit de eerste werksessie wel of niet waren meegenomen.

De derde werksessie was online op 13 januari 2022. In deze sessie zijn de opmerkingen op het voorlopig ontwerp en hoe deze verwerkt zijn, besproken. Ook zijn de ontvangen reacties op het concept definitief ontwerp aan bod gekomen. 

Voorlopig ontwerp

Door maatregelen tegen corona was het niet mogelijk een bijeenkomst te organiseren en het voorlopig ontwerp toe te lichten. In plaats daarvan ontvingen bewoners een brief met het voorlopig ontwerp en een toelichting

Het projectteam van de gemeente heeft de binnengekomen reacties besproken en waar mogelijk verwerkt in het concept definitief ontwerp. Dit ontwerp komt ter sprake op 13 januari 2022 in de werkgroep. Dit ontwerp is besproken tijdens de laatste online werksessie op 13 januari 2022 met de werkgroep.

Concept definitief ontwerp

Vanaf 28 december stond het concept definitief ontwerp online met tekening en toelichting. Bewoners en belanghebbenden konden t/m 11 januari 2022 reageren via e-mail, brief of telefoon. Het ging om kleine aanpassingen die ook zijn besproken in de werkgroep. Met deze laatste opmerkingen is het definitief ontwerp gemaakt.

Definitief ontwerp

Op 1 maart stelde het college het definitief ontwerp vast. De nieuwe inrichting voldoet aan de uitgangspunten benoemd in het ‘Verkeersplan Heiloo 2018-2030’. De inrichting is duurzaam, verkeersveilig en past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. In het definitieve ontwerp is met zo veel mogelijk wensen rekening gehouden. 

Bekijk de tekening van het definitief ontwerp en de toelichting.

Planning 2022

Onderstaande planning is op hoofdlijnen en onder voorbehoud.

  • 13 januari: derde werksessie met delegatie van bewoners.
  • Januari - februari: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
  • 1 maart: college behandelt definitief ontwerp.
  • Maart - april: voorbereidingen uitvoering met aannemer.
  • April: informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
  • Mei: start uitvoering
Meer informatie over de wegwerkzaamheden

 

Dit project is mede mogelijk door subsidie van provincie Noord-Holland.

Contactgegevens projectleiding

U kunt uw vragen of opmerkingen per mail versturen of telefonisch contact opnemen. 

info@heiloo.nl

Eugen Bakker

Eugen Bakker

Projectleider

088 - 909 91 92

Foto: projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker

projectmedewerker

088 909 75 31