Samenvatting enquête deel Westerweg en deel Het Zevenhuizen

In juni 2021 ontvingen alle bewoners van een deel van de Westerweg en een deel van het Zevenhuizen een enquête. Bewoners konden ideeën kwijt en aangeven wat moest blijven en wat verbeterd kon worden. Met de inbreng van de enquête zijn schetsontwerpen gemaakt voor de werksessie. Er zijn 91 formulieren verzonden waarvan er 44 stuks retour zijn gekomen. Bekijk hieronder de resultaten. Bij elke vraag is er een onderscheid gemaakt naar het straatdeel waar de inwoners wonen: antwoorden bewoners deel van Westerweg en antwoorden bewoners deel Het Zevenhuizen.

Verkeersveiligheid

Problemen verkeersveiligheid

Meer dan 85% van de mensen ervaart problemen over de verkeersveiligheid.

Het Zevenhuizen:

 • Er wordt te hard gereden (bijna 60% keer gemeld)                    
 • Te veel vrachtverkeer, ook veel sporters en schoolklassen richting sporthal
 • Voorrangssituatie Het Zevenhuizen/Westerweg voor velen verwarrend.
 • Snelheid en inhalen gemotoriseerd verkeer. Voorrangsregel kruising Westerweg/Het Zevenhuizen.
 • Snelheidsremmer leidt eerder tot extra gas geven i.p.v. rustig rijden.
 • Struikjes in de obstakels zijn te hoog.
 • De Kistenmaker is een gevaarlijke aansluiting. Eenrichtingsverkeer De Kistenmaker alleen inrijden vanaf Het Zevenhuizen. 
 • De Moestuin en Het Bleekveld worden gezien als uitrit en krijgen geen voorrang Maak er een uitrit van.
 • Hoek Het Zevenhuizen/Moestuin is erg onoverzichtelijk
 • Hoek Zevenhuizen/Ewisweg is onoverzichtelijk en voorrang situatie verwarrend
 • Zebrapad is ’s avonds niet goed zichtbaar.
 • Bewoner kan niet normaal zonder gevaar gebruik maken van inrit.
 • Rolcontainers blijven te lang langs de openbare weg staan. Jeugd trapt ze om.

Westerweg:

 • Er wordt te hard gereden (meer dan 75% keer gemeld).
 • Flauwe bochten beperken het zicht.
 • Lastig om eigen erf af te komen.
 • Te veel vrachtverkeer.
 • Diepe putten in de fietsstrook bij de sauna.
 • Fietsers ontwijken diepe kuilen en putten en komen dan op de rijbaan terecht.
 • Te weinig parkeerhavens.
 • Stoep is op sommige plaatsen slecht, kans op vallen.
 • ’s Nachts en ’s morgens wordt de Westerweg als racebaan gebruikt.
 • Oversteken voetgangers van Het Zevenhuizen redelijk riskant.
 • Vanaf Slootenslaan linksaf de Westerweg in, onveilige situatie door te weinig uitzicht.

Ideeën om het veiliger te maken

Het Zevenhuizen:

 • Wegversmalling (2x)
 • Geen wegversmalling (2x)
 • Verkeersdrempels (5x)
 • Geen drempels (1x)
 • Rotonde met 3 afslagen Het Zevenhuizen- Ewisweg
 • Stoep bij Het Zevenhuizen 1, 3 en 5 is te smal. Ook door het plaatsen van vuilcontainers. Daarna stopt stoep. Graag op Het Kistemaker doorzetten.
 • Extra obstakel ter hoogte van Kistenmaker (plantenbak?) met breder geasfalteerd fietspad. 
 • Veel groen dat zicht belemmerd verwijderen, hagen en bomen snoeien (2x)
 • Fietsstraat, auto te gast (5x)
 • Bredere fietsstroken    
 • Eénrichtingsverkeer (1x)
 • Politiecontrole        

Westerweg:

 • Drempels (3x)
 • Geen drempels (6x)
 • Wegversmallingen (6x)
 • Snelheid remmende obstakels
 • Zo min mogelijk obstakels, wegdek glad houden
 • Vrachtwagenverbod instellen (4x)
 • Verkeer van rechts voorrang
 • Geluidsreducerend asfalt                
 • Plaats een haag langs de weg, dat werkt snelheidsremmend
 • Geen klinkers (2x)
 • Klinkers toepassen als concept rest van de Westerweg
 • Borden plaatsen, rechts heeft voorrang                        
 • Rijbaan versmallen                                    
 • Geluidsreducerend asfalt
 • Fietsstraat, auto te gast
 • Bredere fietsstroken
 • Eénrichtingsverkeer
 • Politiecontrole of snelheidsmeter
 • Egelenburg doodlopende straat maken
 • Meer bomen en struiken, meer groen

Parkeren

Aantal parkeerplaatsen in de straat

Het aantal openbare parkeerplaatsen langs dit deel van Het Zevenhuizen is 3 stuks. 
De parallelweg (22 parkeerplaatsen) is hierbij niet meegerekend.

Het huidige aantal openbare parkeerplaatsen langs dit deel van de Westerweg is 5 stuks

Het aantal parkeerplaatsen op de Westerweg moet minimaal hetzelfde blijven en 50% van de mensen heeft het liefst meer parkeerplaatsen.

Het Zevenhuizen is het ongeveer eenzelfde geluid, waarbij ca. 40% van de mensen meer parkeerplaatsen wil.

Ideeën, voorstellen en opmerkingen voor parkeren

Het Zevenhuizen:

 • Elektrische laadvoorzieningen
 • Ter hoogte van Westerweg 95
 • Parkeerplaatsen maken op gras gedeelten
 • Perken veranderen in parkeerplaatsen
 • Te weinig parkeerplaatsen tussen Westerweg en Kistenmaker

Westerweg:

 • Bij 338 een strook groen gebruiken voor parkeerplaatsen
 • Langs de weg parkeerplaatsen maken
 • Groenstrook kruising Westerweg/Egelenburg parkeerplekken t.o. 355
 • In plantsoen t.o. huisnr. 365 parkeervakken maken

Groen

Tevredenheid groen

Over het groen is ruim 50% van de mensen tevreden op zowel de Westerweg als Het Zevenhuizen.

Voorstellen en ideeën verbetering groen

Het Zevenhuizen:

 • Bomen aan Het Zevenhuizen geven veel overlast. Veel takken en naalden op de weg. Beter snoeien! Kort houden als verkeersveiligheid in het geding komt.
 • Tussenstrook geen gras maar struiken.
 • Huidige bomen (Moerascipres - Taxodium distichum) zijn ongeschikt en onveilig. Bladverliezend en takbreuk (bij harde wind) veel rommel in de herfst.
 • Meters zeer dikke wortelopslag in plantsoen en voetpad, en zelfs over de erfgrens. Dit geldt ook voor de takken. Gras is zelfs niet goed door gemeente te maaien door dikke wortels.
 • Wat betreft de groenstroken eenheid brengen in de beplanting. Liever geen gras wordt gebruikt als parkeerplek. Onveilig. Rommelig.
 • Voorkeur voor groenblijvende heester-beplanting. De gehele straat hetzelfde. Bomen van een kleinere grootte planten die niet concurreren met de kastanjebomen(Castanea sativa).
 • Meer groen, bloemen, grasveld naast Het Zevenhuizen.
 • Meer kleur en het grasveld staat bij regen helemaal blank.

Westerweg:

 • Meer bomen, dan wordt het minder overzichtelijk en wordt er minder hard gereden.
 • Meer groen. Nog extra bomen op de rand van de stoep.
 • Mooie bomen, horen niet in een straat thuis. Veel overlast.
 • Bomen worden veel te groot. Graag verwijderen. Is ook donker in huis en zeer veel overlast van naalden.
 • Meer struiken langs de weg.

Overige ideeën of opmerkingen groen

Het Zevenhuizen:

 • Hoe meer bomen, hoe beter.
 • Zorgen dat er geen auto's parkeren op het gras.
 • Naast Het Zevenhuizen leuke speelplek of bijv. jeu de boules baan voor ouderen
 • Meer bosschages, minder onderhoud. Gras wordt wekelijks gemaaid, maar wel slordig

Westerweg:

 • Haag langs de weg planten, benadrukt ook het dorpse karakter.
 • Zet kleinere bomen terug die langzaam groeien
 • Meer de lage takken van de bomen snoeien. Geeft overlast bij hoge vrachtauto's
 • Klimmers tegen gaas Pro Rail

Verlichting

Over de verlichting in de straat is meer dan ca. 70% van de bewoners in zowel Het Zevenhuizen als de Westerweg tevreden.

Voorstellen voor de verlichting

Het Zevenhuizen:

 • Slecht verlicht zebrapad plus struik ervoor. Dit geldt trouwens helemaal voor de zebrapaden bij de Ewisweg.
 • In de straat (Het Zevenhuizen) naar de garages toe is het pikdonker. Straatje tussen huisnummers 31 en 33.

Westerweg:

 • Voetpad verlichting.
 • Meer verlichting, maar wel aan de kant van het spoor om inschijnen in de huizen te voorkomen.

Overige ideeën en opmerkingen

Het Zevenhuizen:

 • Veel wateroverlast bij Het Zevenhuizen 1. Graag extra kolk.
 • Aftakkende straten aansluiten met verhoogde plateaus.
 • Hergebruik materialen en groen waar mogelijk.
 • Waterafvoer. Bij regenval staan er enorme plassen bij de steeg Bleekveld/Moestuin (aan het Zevenhuizen) en bij het zebrapad nabij de Ewisweg.

Westerweg:

 • Waterhuishouding, bij te veel regen loopt het water de tuinen in aan de kant van de huizen met een even huisnummer. Kolken ontbreken in de weg.
 • Rekening houden met extra verkeer door plannen Duinzicht en Westerhoeve (inbreilocaties).
 • De hoeveelheid ondergrondse brandkranen is ondermaats gezien de hoeveelheid toegenomen bebouwing.