CO2-Prestatieladder gemeente

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie houdt in: alle gebouwen en verbonden partijen van de gemeente Heiloo. Aan de hand van de CO2-uitstoot bepaalt de gemeente wat de meest geschikte aanpassingen zijn om de uitstoot te verminderen. Deze aanpassingen zorgen ook voor lagere energiekosten en minder gebruik van materiaal. Gemeente Heiloo wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Heiloo.

De gemeente voldoet op deze manier ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ofwel de EED-verplichting

Stappenplan

Het stappenplan voor de CO2-Prestatieladder begint met inzicht in alle energiestromen van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld gas-, elektra en brandstofverbruik. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hiervan bepaalt de gemeente welke duurzaamheidsmaatregelen het meeste effect hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dit inzicht deelt de gemeente met andere organisaties.

Een onafhankelijke, certificerende organisatie beoordeelt of gemeente Heiloo het certificaat CO2-Prestatieladder behaalt op niveau 3. Lees meer informatie op CO2-Prestatieladder