Energieverbruik gemeente Heiloo 2021

De ambitie van de gemeente is 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019. Daarom meten we elk jaar onze uitstoot. Het verlagen van onze CO2-uitstoot is onderdeel van het Programma Klimaat van de gemeente. 

Onze uitstoot van 2021 ziet u in de volgende afbeelding weergegeven.

Vergelijking resultaten 2019 - 2021

soort 2019 2021
CO2 uitstoot totaal 887 ton 581 ton
gas en verwarming 540 ton 316 ton
brandstof 251 ton 192 ton
elektra 74 ton 56 ton
zakelijke OV / km's 22 ton 17 ton

Document openen (png, 378 KB)

Heiloo staat op trede 3 op de CO2 prestatieladder. Dit betekent dat we de eigen organisatie op orde hebben. We komen hoger op de ladder als we continu verbeteren en invloed uitoefenen buiten onze organisatie. Dat is ons streven. 

Maatregelen

Sinds 2019 t/m 2030 voeren we maatregelen uit om onze CO2-uitstoot te verlagen.

 • Gasverbruik 

  • Klimaatinstallatie opnieuw in laten stellen
 • Mobiliteit & wagenpark

  • Inkoopbeleid wagenpark schrijven.
  • Maandelijkse controle bandenspanning.
  • Toepassen van 100% HVO-diesel (HVO 100 diesel:  ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval.
  • Terugkoppeling rijgedrag medewerkers.
 • Elektraverbruik 

  • LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting.
  • Overstap naar 100% groene stroom.
  • Plaatsen van zonnepanelen.
  • Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED armaturen.
  • Plaatsen van bewegingssensoren in kantoren.
 • Zakelijke kilometers 

  • Toepassen van video en-of teleconferencing. 
  • Introduceren van fietsplan.
  • Inzetten elektrische (deel)fietsen.
  • Thuiswerken blijvend stimuleren.
 • Organisatie

  • Presenteren en communiceren over CO2-beleid & Programma Klimaat.
  • Strategie ‘Circulair Inkopen’ uitvoeren.
  • Routekaart ’Verduurzamen vastgoed’ toepassen.
  • Duurzaam HR-beleid toepassen.

Doelstelling

Voor elk van de 4 BUCH-gemeenten zijn er verschillende doelstellingen om de directe uitstoot te verminderen. Voor alle 4 geldt 100% reductie in de indirecte uitstoot: dit komt door het toepassen van Nederlandse GVO: Garantie van Oorsprong.

Heiloo wil in 2024 ten opzichte van 2019 42% minder CO2 uitstoten. Directe uitstoot: 26% reductie in 2024 ten opzichte van 2019. Indirecte uitstoot: 100% reductie in 2024 ten opzichte van 2019.

Met het Programma Klimaat zet de gemeenten zich in om de invloed op het klimaat te beperken. De overkoepelende doelen zijn:

 1. Bijdragen aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord (55% reductie in 2030).
 2. De leefomgeving klimaatbestendig inrichten (zoals omschreven in het Nationaal Deltaplan Ruimtelijke adaptatie).
 3. Toewerken naar een Circulaire Economie in 2050.

Pijlers

De BUCH gemeenten werken hieraan vanuit 5 pijlers die onderling verbonden zijn: 

 • Energietransitie 
 • Duurzame mobiliteit
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire Economie
 • Duurzame bedrijfsvoering

Samen werken we aan onze leefomgeving. Een leefomgeving die toekomstbestendig, prettig en gezond is. Iedereen draagt bij en we werken samen. Dit maakt onze gemeente een fijne plek om te wonen en werken. Nu én in de toekomst.