Herinrichting Noordwest

Resultaten enquête Herinrichting Noordwest Heiloo

Inwoners geven herinrichting Noordwest een ruime voldoende

De werkzaamheden aan de bestrating, de riolering en het groen in de wijk Noordwest zijn zo goed als afgerond. In het voorjaar knappen wij de bermen waar nodig nog op en zaaien deze in met gras.

Evaluatie herinrichting Noordwest

De gemeente wil bewoners zoveel mogelijk bij projecten betrekken en ze vooraf, tijdens en na de werkzaamheden, goed informeren. Via een online enquête konden de bewoners aangeven wat zij van het project in de straat vonden. Wat ging er goed en wat kan er beter of anders bij een volgend project? Er zijn 210 adressen aangeschreven, 31 personen hebben de enquête ingevuld.

De reacties zijn over het algemeen positief. Het project Noordwest krijgt een gemiddeld cijfer van een 7. De aandachtspunten die verder uit de evaluatie zijn gekomen nemen wij mee naar een volgend project.

Antwoordkeuzen Reacties Aantal
Goed 70,97% 22
Voldoende 16,13% 5
Matig 9,68% 3
Onvoldoende 3,23% 1

Goed contact met gemeente

Door middel van informatieavonden, brieven, werkgroepen en het KCC (Klanten Contact Centrum) proberen we als gemeente goed contact te hebben met de bewoners voor, tijdens en na de werkzaamheden. Dit contact wordt door 72% van de respondenten als goed of voldoende beoordeeld. 20% vindt het contact matig. En 7% onvoldoende.

Nieuw straatbeeld nog niet helemaal als verwacht

De belangrijkste verbeteringen in de wijk waren het nieuwe straatbeeld (bestrating en groen) en de aanpak van de grondwateroverlast. Het groenplan is nog niet volledig uitgevoerd, zo moet het gras nog worden ingezaaid. Dit is zichtbaar in de waardering voor de bestrating en het groen. Bijna 60% van de respondenten vindt het straatbeeld (nog) niet helemaal zoals verwacht.

Grondwateroverlast aangepakt

De aanpak van grondwateroverlast is wel afgerond, ruim 65% van de respondenten vindt dit helemaal geworden zoals verwacht, slechts 10% had andere verwachtingen.

Opmerkingen en verbeterpunten

Uit de individuele reacties en opmerkingen komt een aantal punten naar voren:

  • Verslaglegging van de informatieavonden met daarbij een overzicht van bewonersreacties is belangrijk.
  • Bij de presentatie van het definitieve ontwerp aangegeven welke suggesties wel of niet zijn meegenomen en waarom.
  • Persoonlijk contact en informatie via de e-mail worden erg gewaardeerd.
  • De bereikbaarheid van projectleider of gemeente buiten werktijden moet geregeld zijn.
  • Bewoners tijdig informeren over een verandering van de planning en de reden daarvoor.
  • Omwonenden rond opstelplaats van materialen eerder betrekken en beter informeren.
  • Blubber, puin en afval in de bermen en op straat tijdens de uitvoering zijn grote ergernissen. Beperking hiervan meenemen in projectopdracht.
  • Samenstelling en functie van een werkgroep moet vooraf duidelijk zijn.

U kunt hier alle resultaten van de enquête inzien.

Naar het overzicht