Herinrichting Vennewatersweg

De Vennewatersweg kan de toename van het verkeer niet meer goed opvangen. De veiligheid en doorstroming op de kruispunten komen in het geding. Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. Zij hebben de noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg in beeld gebracht. Zij hebben varianten onderzocht en afgewogen op verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financiƫn.

Planning

We streven ernaar om de werkzaamheden in het 1e kwartaal 2020 uit te voeren. Dit is gelijk met de eindfase van de bouw van de spoorwegonderdoorgang. Daarmee is de overlast zo gering mogelijk.

Proces

Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een variant gekozen.

De komende maanden wordt dit schetsontwerp uitgewerkt. We voeren gesprekken met grond- en vastgoedeigenaren. In deze gesprekken bespreken we de wensen van de belanghebbenden. Vervolgens bekijken we in hoeverre deze wensen kunnen worden ingepast in het definitieve ontwerp.

Als het definitieve ontwerp er ligt, starten de procedures voor bestemmingsplanwijzigingen. Pas als de procedures zijn afgerond, kan het werk worden aanbesteed en uitgevoerd.

Naar het overzicht