Kanaalweg 7-9

Twee woningen voor mensen met onbegrepen gedrag

Aan de Kanaalweg bouwt Kennemer Wonen 2 woningen voor mensen die woonbegeleiding nodig hebben. Deze mensen vinden het moeilijk om zelfstandig te wonen. Zij hebben behoefte aan een speciale woonplek, waar zorg dichtbij is. 

Op 17 mei 2024 zijn de 2 woningen opgeleverd. De bewoners betrekken hun woning half juni. 

Begeleiding en ondersteuning

Doordat de woningen gebouwd worden op een locatie met een grote afstand tot omliggende woningen zal eventuele overlast minder een probleem zijn. De toekomstige bewoners wonen er zelfstandig, met intensieve woonbegeleiding en individuele ondersteuning van het Leger des Heils.

Samen sterker

Het plan voor deze woningen is gekomen uit een samenwerking tussen Gemeente Heiloo, Kennemer Wonen, het Leger des Heils en het Zorg- en Veiligheidshuis. Zo staan we samen sterker. De twee kleine zelfstandige woningen van ongeveer 30 m2 zijn inmiddels gebouwd en worden eind mei opgeleverd. We verwachten dat de woningen in juni 2024 bewoond zijn.

Meer dan een dak boven het hoofd

Deze woningen zijn meer dan een dak boven het hoofd. Ze zijn onderdeel van het pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid'. In de regio zijn er meer plannen om dit soort woningen te ontwikkelen. Zo kunnen we iedereen een passende plek bieden om te wonen.

Planning

  • Bouwrijp maken | Januari 2024|
  • Fundering aanbrengen | Februari 2024|
  • Plaatsen woningen | Februari 2024|
  • Afmonteren woningen op locatie | Mei 2024|
  • Aanleg NUTS-voorzieningen | Mei 2024|
  • Inrichten openbare ruimte | Mei 2024|
  • Opleveren woningen | Mei 2024|
  • Klaar voor bewoning | Juni 2024|

Toewijzing van de woningen en begeleiding

De toewijzing aan bewoners gaat rechtstreeks in overleg met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. De bewoners worden intensief begeleid door het Leger des Heils.